Novice

S tem obvestilom družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča svoje najemnike o pravilih in postopkih pri rednem vzdrževanju plinskih grelnikov v stanovanjskih enotah družbe ter v primeru okvar le-teh in se vežejo na pooblaščene serviserje. Vse informacije v priloženem obvestilu.

Družba je dne 15.9.2016 dopolnila seznam pooblaščenih serviserjev.

Nepremičnine Celje d.o.o.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je v mesecu marcu zaključila Vabljeni arhitekturni natečaj za izdelavo IDZ objektov Prešernova 17 in Stanetova 19 v Celju. K sodelovanju je povabila sedem lokalnih arhitekturnih birojev, ki so s problematiko objektov v mestnem središču ustrezno seznanjeni.

Namen natečaja je vzpostavitev strokovnega dialoga v procesu obnove objektov v mestnem središču Celja, prvenstveno namenjenih stanovanjskemu bivanju. Arhitekturni biroji so predstavili zanimive strokovne rešitve, ki jih že lahko povezujemo z vsebino, pomembno pri pripravi Lokalnega stanovanjskega programa v MOC.

Predstavitev strokovnih rešitev si lahko pogledate na spletni strani, našem Youtube profilu in predstavitveni brošuri. Ogled celotnih natečajnih elaboratov je možen v času uradnih ur na sedežu družbe Nepremičnine Celje d.o.o.


S tem obvestilom obveščamo stranke družbe Nepremičnine Celje d. o. o., o ukinitvi možnosti plačevanja položnic družbe na mestni blagajni (Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje). 

V Sloveniji se, z začetkom uporabe Zakona o davčnem potrjevanju računov, z 2. januarjem 2016 uvajajo davčne blagajne. Gre za sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Družba Nepremičnine Celje d. o. o., s storitvijo možnosti plačevanja položnic na mestni blagajni, ne izpolnjuje zakonskih zahtev iz naslova davčnih blagajn, saj nas zakon ne obravnava enako kot elektro, energetska in komunalna podjetja.  

Ukinitev možnosti plačevanja na mestni blagajni velja za položnice izdane od 4. 1. 2016 naprej. Družba že preučuje nove možnosti za plačevanje položnic o katerih vas bomo pravočasno obvestili.

Položnice se lahko nemoteno plačujejo po redni poti na bankah, preko spletnih storitev bank ali na Pošti Slovenije.


Zavod Metro SR, v okviru Meseca prostora 2015, organizira izvedbo III. Arhitekturnega maratona, katerega partner v projektu je tudi družba Nepremičnine Celje, d. o. o. V torek, 29. 9. 2015, je bila organizirana urbanistična delavnica za organizirano strokovno javnost, katere namen je bil podati prispevek k razvoju Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje.

Delavnice sta se udeležila tudi predstavnika družbe Nepremičnine Celje, d. o. o., in podala svoj prispevek na področju stanovanjske politike. Izpostavila sta predvsem problematiko stanovanjske politike v mestnem jedru Celja, pojasnila slabo stanje v mestu na področju dostopnosti za gibalno in senzorno ovirane ljudi ter podala smernice s področja kakovosti bivanja v Celju v prihodnosti.

Več o dogajanju na spletni strani Zavoda Metro SR.


Nepremičnine Celje, d. o. o., so tudi v letu 2015 partner, tokrat III. Arhitekturnega maratona, organizatorja METRO SR, zavoda za prostor Savinjske regije. V letu 2015 je tema Trajnostni razvoj mest. Z arhitekturnimi maratoni ozaveščamo o pomenu mest, o kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih, o trajnostnem razvoju in pomenu urejenega prostora, z njimi želimo izobraževati, ozaveščati in aktivno vključevati vse uporabnike urbanih območij v snovanje prostorskih vizij in aktivno participacijo v razvoju mesta.

Podrobnosti o programu najdete na povezavi.

Vabljeni!