Novice

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 -UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUPJS) družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja

PREDNOSTNE LISTE

iz naslova Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2022-2024 na območju Mestne občine Celje. 

Prosilci so skladno z izpolnjevanjem pogojev razpisa uvrščeni na tri ločene (pod)liste:

  • Za oddajo stanovanj za posebno skupino mladi do 30 let in mlade družine do 30 oz. 35 let je oblikovana (pod)lista upravičencev A1 in B1.
  • Za oddajo arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe invalidov, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička je oblikovana (pod)lista upravičencev A2 in B2.
  • Za oddajo stanovanj upravičencem, ki ne spadajo v skupino mlade družine in mladi ter invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička, je oblikovana (pod)lista A3 in B3.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. na podlagi  Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami) ter  Akta o ustanovitvi  družbe z omejeno odgovornostjo z dne 20. 12. 2016, objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA PONOVNO SKLENITEV NAJEMNE POGODBE

 

Obvestilo o objavi razpisa, razpisna dokumentacija, vloga in dodatne informacije so na voljo na spodnjih povezavah.


Spoštovani,

družba Nepremičnine Celje d.o.o. sporoča, da bo nepravnomočna prednostna lista in pod(liste) po Javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2022-2024 na območju Mestne občine Celje, objavljena predvidoma do konca julija 2022.

Nepremičnine Celje d.o.o.


Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 in drugih sprememb ter zakonskih in podzakonskih aktov), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 11. 6. 2019 (v nadaljevanju Pravilnik), družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja

 

RAZPIS ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM

 

Rok za oddajo vlog je 15. 7. 2022 do 11. ure. 

Razpisna dokumentacija in vloga sta na voljo na povezavi za službena stanovanja.

 


Spoštovani najemniki,

v spodnjem dokumentu Vas seznanjamo s posodobljenimi  Navodili za preprečevanje širjenja okužb z virusom, ki povzroča bolezen COVID-19 pri izvedbi vzdrževalnih del ter prevzemu stanovanj družbe Nepremične Celje d.o.o. (Navodila št. 12 z dne 22. 4. 2022). Naprošamo, da jih preberete in upoštevate.

Hvala za razumevanje.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. bo z dnem, 20. 4. 2022, v času uradnih ur, ponovno pričela s sprejemanjem strank v poslovnih prostorih družbe.

Stranke naprošamo, da:

  • se v največji možni meri poslužujejo komunikacije preko telefona in e-pošte,
  • obiske v poslovnih prostorih družbe predhodno dogovorijo,
  • upoštevajo navodila sprejemne pisarne in pogovore z zaposlenimi opravijo v prostorih kamor so napoteni,
  • v primeru, da kažejo znake obolelosti, v poslovne prostore družbe ne hodijo in
  • upoštevajo priporočila zaščitnih ukrepov (nošnja lastnih zaščitnih mask, higiena kašlja, razkuževanje rok).

 

Nepremičnine Celje d.o.o.


Spoštovani najemniki,

v spodnjem dokumentu Vas seznanjamo s posodobljenimi  Navodili za preprečevanje širjenja okužb z virusom, ki povzroča bolezen COVID-19 pri izvedbi vzdrževalnih del ter prevzemu stanovanj družbe Nepremične Celje d.o.o. (Navodila št. 10 z dne 21. 2. 2022). Naprošamo, da jih preberete in upoštevate.

Hvala za razumevanje.