Novice

Družba Nepremičnine Celje d.o.o., Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter Zveza društev upokojencev Celje, so v letu 2018 obravnavali temo kakovosti bivanja v tretjem življenskem obdobju s poudarkom na stanovanjski politiki. Rezultat obravnave je publikacija, ki predstavlja analitičen pregled možnosti stanovanjskega bivanja za starejše v Mestni občini Celje.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o., je dne 19.1.2018, na spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam 2018. Družba je na razpisu ponudila 14 stanovanj z dobo najema do 8 let in možnostjo podaljšanja. 9 stanovanj bo namenjenih prednostni skupini »mlade družine« in 5 prednostni skupini »mladi«. Najemnine se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj in so ugodnejše od tržnih. Pri tem bo družba prevzela tudi stroške notarskih storitev, upravljanja, rezervnega sklada, zavarovanje, investicijskega vzdrževanja stanovanja in skupnih delov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najema, opreme in rednih obratovalnih stroškov stanovanj.

Javni razpis je odprt do 19. 2. 2018 do 10.00 ure. Vse dodatne informacije, razpisno dokumentacijo, vloge in pregled tlorisov stanovanj, lahko prosilci dobijo na spletni strani in v prostorih družbe v času uradnih ur.

Razpis je zaključen.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila javno naročilo za prenovo kopalnic v zasedenih stanovanjih družbe. Predmet naročila zajema sukcesivno dobavo in prenovo najmanj 34 kopalnic v letu 2018 in najmanj 46 kopalnic v letu 2019. V obdobju trajanja okvirnega sporazuma, do konca leta 2019, mora izbrani izvajalec dokončati najmanj 80 kopalnic.

Rok za prejem ponudb je 7.2.2018 do 10.00 ure. Ponudnike vabimo k oddaji ponudb in pregledu razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije na voljo na e-poštnem naslovu tadej.lebic@celje.si in 03 42 65 135.

 


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je pristopila k projektu Moje prvo najemniško stanovanje, ki je bil pripravljen skupaj s Klubom študentov občine Celje. Rezultat projekta je publikacija, ki na praktičen način ponazarja prve in pomembne korake pri najemu stanovanja. Vabljeni k branju publikacije.

 

 


V mesecu oktobru se je zaključil V. Arhitekturni maraton: več mesta v mestu, ki ga vsako leto organizira Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije. Dogodek ozavešča o pomenu mest, kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih, o trajnostnem razvoju in pomenu urejenega prostora. Organizatorji z dogodkom izobražujejo, ozaveščajo in aktivno vključujejo vse uporabnike urbanih območij v snovanje prostorskih vizij in aktivno participacijo v razvoju mesta. O vsebini in rezultatih dogodka si lahko preberete na spletni strani Metro SR. Družba Nepremičnine Celje d.o.o., je z namenom podpore aktivni participacije javnosti pri urejanju bivalnega prostora, dogodek podprla že peto leto.


Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 in drugih sprememb ter zakonskih in podzakonskih aktov), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 13.6. 2014, družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja prednostno listo za dodelitev službenih stanovanj v najem.

 

 

 


Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 in drugih sprememb ter zakonskih in podzakonskih aktov), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 13.6. 2014, družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem. Razpis je odprt od 21.8. 2017 do 8.9. 2017.

Na voljo je Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem in razpisna dokumentacija.

Razpis je zaključen.