Novice

Na podlagi  Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o., družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO PARKIRNIH MEST V GARAŽNI HIŠI NA SINGENSKI ULICI V CELJU - 2023

Informacije o najemnini, pogojih sodelovanja in oddaji vloge so na voljo v spodnjih dokumentih.

Rok za oddajo vloge: do oddaje vseh razpoložljivih parkirnih mest v GH Singenska


Obvestilo!

Zaradi prenove poslovnih prostorov bo družba Nepremičnine Celje d.o.o., od 1. 8. 2023 do preklica, v času uradnih ur, sprejemala stranke družbe na naslovu Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje v 2. nadstropju. Vstop v 3. nadstropje do nadaljnega zaradi prenove poslovnih prostorov ni možen. Vse stranke naprošamo, da sledijo obvestilom in označbam družbe Nepremičnine Celje d.o.o.

Kot dosedaj nam lahko vloge, obvestila in poizvedbe vseh vrst pošljete tudi po navadni pošti, na elektronski naslov nepremicnine@celje.si ali oddate v naš nabiralnik v pritličju vhoda v poslovni del stavbe na Miklošičevi ulici 1, 3000 Celje. Za splošne informacije smo v času uradnih ur dosegljivi na telefonski številki 03 426 51 00, za vse ostale poizvedbe o zadevah v obravnavi se obrnite na naše sodelavce, katerih kontakti so objavljeni na naši spletni strani. Za prijavo napak, okvar in drugih potreb za vzdrževalna dela lahko pokličete vsak delovni dan od ponedeljka do petka na telefonsko številko 041 318 827. 

Nepremičnine Celje d.o.o.


Celje, 3. april 2023 – družba Nepremičnine Celje d.o.o. in Mestna občina Celje sta slovestno otvorila novo stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje - DN 10 s 142 javnimi najemnimi stanovanji, ki je dobila naslov Singenska ulica 1 do 12.

Več o projektu na informacijah o soseski in fotogaleriji. Več o otvoritvi soseske na povezavi Singenska ulica 1 do 12


Spoštovani,

obveščamo vas, da vrednost točke za izračun vrednosti neprofitnega stanovanja, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona  (Uradni list RS št. 90 /2021), v nadaljevanju SZ-1E,  od 1. aprila 2023 naprej znaša 3,50 EUR.

SZ-1E uveljavlja tudi letno usklajevanje vrednosti točke z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS. Letno usklajevanje se bo prvič uveljavilo s 1. aprilom 2024.

Od 1. aprila 2023 naprej se bodo, skladno s sklepom Nadzornega sveta z dne 28. 3. 2023,  za 10,3 % (rast cen življenjskih potrebščin v letu 2022) uskladile tudi prosto oblikovane najemnine.

Nepremičine Celje d.o.o.


Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., je Agencijo za energijo RS obvestila o ukinitvi dejavnosti dobave zemeljskega plina končnim odjemalcem z dnem 1. 11. 2022. Posledično morajo vsi končni odjemalci, ki jim zemeljski plin dobavlja Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., v najkrajšem možnem času podpisati pogodbo z novim dobaviteljem zemeljskega plina. Za vse najemnike družbe Nepremičnine Celje d.o.o., ki imajo podpisane pogodbe o dobavi zemeljskega plina (še posebej opozarjamo, da gre samo za spremembo o dobavi zemeljskega plina) z Energetiko Celje, javno podjetje, d.o.o., je obvezno, da v najkrajšem možnem času poiščejo novega dobavitelja plina in z njim sklenejo novo pogodbo o dobavi.

Navodila na spodnjih povezavah.


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 -UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUPJS) družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja pravnomočne

PREDNOSTNE LISTE

iz naslova Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2022-2024 na območju Mestne občine Celje.

Prosilci so skladno z izpolnjevanjem pogojev razpisa uvrščeni na tri ločene (pod)liste:

  • Za oddajo stanovanj za posebno skupino mladi do 30 let in mlade družine do 30 oz. 35 let je oblikovana (pod)lista upravičencev A1 in B1.
  • Za oddajo arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe invalidov, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička je oblikovana (pod)lista upravičencev A2 in B2.
  • Za oddajo stanovanj upravičencem, ki ne spadajo v skupino mlade družine in mladi ter invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička, je oblikovana (pod)lista A3 in B3.

 


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 -UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUPJS) družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja

PREDNOSTNE LISTE

iz naslova Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2022-2024 na območju Mestne občine Celje. 

Prosilci so skladno z izpolnjevanjem pogojev razpisa uvrščeni na tri ločene (pod)liste:

  • Za oddajo stanovanj za posebno skupino mladi do 30 let in mlade družine do 30 oz. 35 let je oblikovana (pod)lista upravičencev A1 in B1.
  • Za oddajo arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe invalidov, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička je oblikovana (pod)lista upravičencev A2 in B2.
  • Za oddajo stanovanj upravičencem, ki ne spadajo v skupino mlade družine in mladi ter invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička, je oblikovana (pod)lista A3 in B3.