Novice

Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 in drugih sprememb ter zakonskih in podzakonskih aktov), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 13.6. 2014, družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja prednostno listo za dodelitev službenih stanovanj v najem.

 

 

 


Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 in drugih sprememb ter zakonskih in podzakonskih aktov), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 13.6. 2014, družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem. Razpis je odprt od 21.8. 2017 do 8.9. 2017.

Na voljo je Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem in razpisna dokumentacija.

Razpis je zaključen.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča najemnike in uporabnike stanovanj na naslovih Pod gabri 1 do 33 o prezračevanju stanovanj in varnosti pri uporabi plinskih grelnikov sanitarne vode.

Kot lastniki stanovanj v ulici Pod gabri 1 do 33 smo bili opozorjeni in obveščeni o nepravilni in celo nevarni uporabi stanovanj v povezavi s prezračevanjem in uporabi plinskih grelnikov. Pozivamo Vas, da priložena navodila in prepovedi upoštevate in spoštujete brez izjem, saj z drugačnim ravnanjem ogrožate zdravje in življenje sebe in drugih uporabnikov stanovanja.

Obvestilo je dosegljivo na povezavi.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je pripravila posodobljena (maj 2017) Navodila za uporabo in vzdrževanje za najemnike stanovanj. Navodila so ločena za najemnike v stanovanjski soseski Pod gabri in najemnike v ostalih večstanovanjskih stavbah. V skrbi za ustrezno zagotavljanje kakovosti bivanja, najemnike naprošamo za pregled navodil in njihovo upoštevanje.

Navodila so dosegljiva na povezavi Navodila za uporabo in vzdrževanje stanovanj.


Zaradi povečane dinamike menjave upravnikov v Mestni občini Celje, družba Nepremičnine Celje d.o.o., obvešča upravnike o obveznostih vpisa v register upravnikov. Dodatne informacije so na voljo na povezavi registra upravnikov.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča najemnike tržnih in namenskih stanovanj v Mestni občini Celje glede upravičenosti do subvencije tržne najemnine.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča najemnike stanovanj, katerih lastnik je in se nahajajo v stanovanjskih stavbah, katerih upravnik je Atrij Celje d.o.o..

V zvezi s problematiko plačevanja računov za obratovalne stroške, ki ste jih plačevali upravniku Atrij Celje d.o.o., vas obveščamo, da po javno dostopnih podatkih Atrij Fisa d.o.o., ni pravni naslednik upravnika Atrij Celje d.o.o.

Če ste prejeli račun (položnico) za obratovalne stroške, ki ga je izdal Atrij Fisa d.o.o., lahko tega pisno zavrnete z obrazložitvijo, da Atrij Fisa d.o.o. nima sklenjenje Pogodbe o opravljanju storitev upravljanja za stanovanjsko stavbo na vašem naslovu.

O morebitnih spremembah iz naslova problematike vas bomo obveščali.