Novice

Spoštovani!
Obveščamo vas, da je bil objavljen Odlok o prenehanju Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok je doseglljiv na povezavi Odlok.
Nepremičnine Celje d.o.o.

Vezano na prizadevanja, da se okužbe z virusom COVID-19 čim hitreje zamejijo, je družba sprejela naslednje ukrepe:
 
  • od 13. 3. 2020 do preklica, družba ne bo sprejemala strank v času uradnih ur,
  • nenujna vzdrževalna dela se ne bodo izvajala,
  • izvajala se bodo samo vzdrževalna dela v nujnih primerih (zagotovitev vode, elektrike in ogrevanja ter dogodkov zaradi česar nastaja škoda ali je ogrožena varnost).
 
Poslovanje z najemniki je omejeno na komunikacijo preko telefona, elektronske pošte in  poštnih predalov na sedežu naročnika.
 
Hvala za razumevanje.

Spoštovani, vezano na prizadevanja vseh v naši državi pristojnih institucij, da se okužbe s COVID-19 čim hitreje zamejijo, vas obveščamo, da  družba prekinja osebno poslovanje s strankami v času uradnih ur. Prekinitev velja do preklica, ki bo objavljen na spletni strani družbe.

V tem času boste zadeve lahko reševali preko telefona, elektronske ali navadne pošte.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Primož Brvar
direktor

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 z dopolnitvami) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04 z dopolnitvami), družba Nepremičnine Celje d.o.o. v skladu z določili Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje, objavlja prednostne liste po pritožbah:
 
  • Prednostna lista A1 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe.
  • Prednostna lista A2 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe.
  • Prednostna lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezani  plačati lastno  udeležbo.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Gradbeni inštitut ZRMK sodelujeta v mednarodnem projektu CoNZEMs. Projekt obravnava skoraj nič energijske stavbe (sNES). Njihove prednosti so predvsem nizka raba energije za ogrevanje (in hlajenje), visok delež rabe energije iz obnovljivih virov, nizki stroški za energijo, dobro toplotno ugodje in kakovost notranjega zraka in nizke emisije CO2.

Vabimo vas, da si v priloženi publikaciji "Zakaj so skoraj nič-energijske stavbe prava odločitev?" preberete o izkušnjah, pričakovanjih in prednostih bivanja v sNES. 

Projekt CoNZEBs je financiran iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije H2020 (Obzorje 2020).


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 z dopolnitvami) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04 z dopolnitvami), družba Nepremičnine Celje d.o.o. v skladu z določili Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje, objavlja,

  • prednostno listo A1 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe,
  • prednostno listo A2 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in
  • prednostno listo B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezani  plačati lastno  udeležbo.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je, v sodelovanju s Poklicno gasilsko enoto Celje, pripravila informacije o izvajanju ukrepov varovanja pred požarom. Požar je nevaren za življenje in zdravje ljudi. Posebno nevarnost predstavljajo dim, vročina in strupeni plini, ki nastanejo pri zgorevanju. Dobra preventiva in seznanitev s pravilnim ravnanjem v primeru nastanka požara, je pomembna naloga za vse člane skupnega gospodinjstva. Publikacija je na voljo na povezavi.