Novice

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila Javno zbiranje ponudb za najem stanovanj v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. na naslovu Pohorska ulica 2 v Celju.  Oddajajo se štiri najemna stanovanja v večstanovanjski stavbi na naslovu Pohorska ulica 2 v Celju. Informacije o javnem zbiranju ponudb so na voljo na tej povezavi. 


Zaradi sprejetih ukrepov Vlade RS za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom, je družba Nepremičnine Celje d.o.o. sprejela odločitev, da podaljša rok za oddajo vlog iz naslova Razpisa za dodelitev oskrbovanih stanovanj za najem v novi stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10. Nov rok za oddajo vlog je 30. 4. 2021. Vse o razpisu na povezavi o oskrbovanih stanovanjih.


Na podlagi Stanovanjskega zakona SZ - 1 (Ur. list RS, št. 69/03 z vsemi spremembami, dopolnitvami in podzakonskimi akti),  Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. z dne 20. 12. 2016, Pravil za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem z dne 1. 7. 2015, je družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavila 

RAZPIS ZA DODELITEV OSKRBOVANIH STANOVANJ V NAJEM ZA STANOVANJSKO SOSESKO DEČKOVO NASELJE – DN 10

Razpis je dosegljiv na povezavi razpisa.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, na podlagi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 20. 12. 2016 in skladno s Poslovnim načrtom 2021, objavlja

JAVNO POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PRODAJO STANOVANJ

Družba je zainteresirana za nakup stanovanj, ki se nahajajo na območju Mestne občine Celje, s ciljem povečati lastniške deleže v večstanovanjskih stavbah, ki so predmet javnega povabila družbe. Vse podatke o javnem povabilu in način oddaje ponudb so na voljo v spodnjih datotekah.


Spoštovani,

družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča svoje najemnike, da je s 1 .1. 2021 v veljavi nov TRR račun družbe s številko SI56 0400 1004 9239 614 Nova KBM d.d. Najemnike opozarjamo, da naj bodo pri plačilu svojih obveznosti pozorni na spremenjen TRR račun družbe.

Hvala za razumevanje.

Nepremičnine Celje d.o.o.


Spoštovani,

obveščamo vas, da družba Nepremičnine Celje d.o.o. v letu 2021 prehaja na izključno elektronsko likvidacijo prejetih računov. V izogib morebitnim težavam, Vam v nadaljevanju pošiljamo navodila, katere naprošamo, da jih upoštevate. Na voljo smo tudi za dodatne pojasnitve.

1) Prejem E - Računa velja za vse račune, katerih opravljena storitev je bila izvedena v letu 2021 in naprej.

Računi, katerih storitev je bila opravljena v letu 2020 in bodo prejeti v letu 2021 se pošiljajo v klasični obliki.  Za vse račune, katerih storitev je bila izvedena v letu 2021 je OBVEZNA izstavitev E - Računa. V kolikor bodo slednji prejeti v tiskani in nepravilni obliki, bodo tretirani kot neprejeti.

2) Račune bomo sprejemali na e-poštni naslov: racuni.nepremicnine@celje.si

Računi prejeti na druge e-poštne naslove družbe bo družba obravnavala kot neprejete. Prav tako bo kot neprejete račune obravnavala vse tiste račune, ki bodo prispeli v tiskani obliki, skladno s točko 1.

3) E - Račune bo družba sprejemala v obliki e-Slog 2.0.

Oblika e-Slog je uveljavljen standard računov v elektronski obliki, ki zajema dokument v datotečnem sistemu .xml in .pdf vizualizaciji. Tovrstnemu računu lahko priložite tudi priloge, ki jih morebiti zahteva družba in se vsebinsko vežejo IZKLJUČNO na posredovani račun. Računi, ki ne bodo poslani v obliki e-slog 2.0 bodo tretirani kot neprejeti in avtomatično brisani.

4) Pravilo: eno e-poštno sporočilo – en račun.

Izvajalec za vsak posamezen račun pošlje eno elektronsko sporočilo. V kolikor bo v enem poštnem sporočilu več računov, jih bo družba tretirala kot neprejete, saj jih informacijski sistem ne prepozna kot večje število računov.

5) Drugi opomniki.

Prejete račune v drugih oblikah in načinu, kot so navedeni v predhodnih točkah zgoraj (npr. v formatu word ali ZIP,…), bo družba tretirala kot neprejete. Vsa druga sporočila, ki bodo prejeta na e-poštni račun racuni.nepremicnine@celje.si in ne bodo E - Racuni bodo tretirana kot neprejeta in avtomatično brisana. Priloge, ki jih izvajalci pošiljate, jih pošiljate izključno ob posameznem računu, na katerega je vezana ali neposredno na elektronske poštne naslove zaposlenih družbe ali splošni naslov družbe nepremicnine@celje.si.

Hvala za razumevanje.

                                                                                                           Nepremičnine Celje d.o.o.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. bo od 8. 6. 2020 dalje, v času uradnih ur, pričela s sprejemanjem strank. Sprejemanje strank bo potekalo zgolj po predhodnem dogovoru in izključno za zadeve, ki potrebujejo osebno obravnavo.
 
Za predhodni dogovor se obrnite neposredno na strokovnega sodelavca, s katerim morate urediti zadevo (kontakti) ali pokličite na 03 426 51 00.
 
Ob vstopu v naše poslovne prostore je obvezno upoštevanje zaščitnih ukrepov:
  • uporaba lastne zaščitne maske - brez nje vstop v poslovne prostore ne bo mogoč,
  • pri vstopu v poslovni prostor si je potrebno razkužiti roke,
  • upoštevajte higieno kašlja in
  • na stopnišču se držite razdalje 1,5 metra.
V poslovnih prostorih družbe smo omejili število strank. V primeru, da zamudite dogovorjeni termin,  se boste morali ponovno dogovoriti za novega.
 
Naprošamo Vas, da do nadaljnjega:
  • vloge vseh vrst pošiljajte: po navadni pošti, na elektronski naslov »nepremicnine@celje.si«, oddate v naš nabiralnik v pritličju vhoda v poslovni del stavbe na Miklošičevi ulici 1 v Celju in
  • poizvedbe o zadevah v obravnavi opravite telefonsko ali po elektronski pošti.
Vse vloge so dostopne na spletni strani družbe. V kolikor nimate dostopa do interneta, lahko vloge prevzamete v pritličju vhoda v poslovni del stavbe na Miklošičevi ulici 1 v Celju.
 
Hvala za razumevanje.
 
Nepremičnine Celje d.o.o.