Politika zasebnosti

1 Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov

Dne 25.05.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila. Ker nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) še ni sprejet, veljajo strožja pravila GDPR, ki med drugim zahteva vašo izrecno, nedvoumno in konkretno privolitev za pošiljanje vabil in ostalo obveščanje.

2 Varovanje in zbiranje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. je zelo pomembno. Osebne podatke skrbno hranimo in varujemo, da ne bi prišlo do njihove nepooblaščene uporabe. Skrbimo za ustrezne zaščitne ukrepe, podatke pa obdelujemo izključno v okviru, ki ga za ta namen določa zakonodaja. Družba osebne podatke zbira in obdeluje za namene izvajanja svoje osnovne poslovne dejavnosti, to je oddajanja stanovanj v najem. Načine in namen  zbiranja in obdelave osebnih podatkov nam določa področna zakonodaja, pogodba med družbo in najemnikom ter osebne privolitve. Slednje so, z natančno obrazložitvijo, vedno del naših obrazcev in vlog, s katerimi družba izvaja svoj delovni proces. Družba zbira vaše osebne podatke preko izvedenih razpisov za oddajo stanovanj v najem, preko obrazcev, vlog in drugih javnih pozivov. Z njimi rešujemo nova in spremembe najemnih razmerij oziroma gospodarjenje s stanovanji, v katerih bivajo najemniki. Dostop do vaših podatkov imajo zaposleni v družbi, pogodbeni obdelovalci in pristojni državni organi.

3 Pravice posameznikov

Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti preko obrazcev pisno po pošti na naslov družba Nepremičnine celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje ali preko elektronske pošte nepremicnine@celje.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

4 Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. je Tadej Lebič, dosegljiv na elektronskem naslovu tadej.lebic@celje.si ali tel.: 03 42 65 135. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo družba nemudoma izvedla vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestila ter o tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.