Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Varovanje osebnih podatkov v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. je zelo pomembno. Osebne podatke skrbno hranimo in varujemo, da ne bi prišlo do njihove nepooblaščene uporabe. Skrbimo za ustrezne zaščitne ukrepe, podatke pa obdelujemo izključno v okviru, ki ga za ta namen določa zakonodaja.

Za podrobne informacije in dodatna pojasnila, vključno z vašimi pravicami, se v naši družbi lahko obrnete na pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov na elektronski naslov tadej.lebic@celje.si.

Družba osebne podatke zbira in obdeluje za namene izvajanja svoje osnovne poslovne dejavnosti, to je oddajanja stanovanj v najem. Načine in namen  zbiranja in obdelave osebnih podatkov nam določa področna zakonodaja, pogodba med družbo in najemnikom in osebne privolitve. Slednje so, z natančno obrazložitvijo, vedno del naših obrazcev in vlog, s katerimi družba izvaja svoj delovni proces.

Družba zbira vaše osebne podatke preko izvedenih razpisov za oddajo stanovanj v najem, preko obrazcev, vlog in drugih javnih pozivov. Z njimi rešujemo nova in spremembe najemnih razmerij oziroma gospodarjenje s stanovanji, v katerih bivajo najemniki. Dostop do vaših podatkov imajo zaposleni v družbi, pogodbeni obdelovalci in pristojni državni organi.

Če želite pridobiti podatke o obdelavah vaših osebnih podatkov, jih lahko zahtevate z uresničitvijo pravice do dostopa. Poleg tega vam družba omogoča uresničevanje pravice do popravka (v primeru netočnih podatkov), pravice do izbrisa osebnih podatkov (če ne obstaja pravna podlaga za njihovo obdelavo) in pravice do prenosljivosti (kadar želite prenesti svoje osebne podatke k drugemu upravljavcu). Prejetje zahteve obravnava Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov.

Nepremičnine Celje d.o.o.