Novice

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča, da 23. 3. 2016 objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem (prednostna lista A in B). Če ste  zainteresirani za najem neprofitnega stanovanja, lahko v objavljenem razpisu preverite ali izpolnjujete pogoje in se prijavite na razpis od srede 23.3.2016  do zaključka razpisa 22.4.2016.

Vsi prosilci prevzamejo vlogo na enotnem obrazcu v tajništvu, pisarna 2, družbe Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 1, v času uradnih ur, v ponedeljek, sredo in petek od 800 do 1100 ure, ob sredah tudi od 1500 do 1700 ure.

Vloga je dostopna tudi na naši spletni strani.


Družba Nepremičnine Celje d. o. o. objavlja Prednostno listo A - Mlade družine iz naslova Javnega razpisa za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam. Gre za prvi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen mladim in mladim družinam. Vsem novim najemnikom želimo topel dom.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je v mesecu marcu zaključila Vabljeni arhitekturni natečaj za izdelavo IDZ objektov Prešernova 17 in Stanetova 19 v Celju. K sodelovanju je povabila sedem lokalnih arhitekturnih birojev, ki so s problematiko objektov v mestnem središču ustrezno seznanjeni.

Namen natečaja je vzpostavitev strokovnega dialoga v procesu obnove objektov v mestnem središču Celja, prvenstveno namenjenih stanovanjskemu bivanju. Arhitekturni biroji so predstavili zanimive strokovne rešitve, ki jih že lahko povezujemo z vsebino, pomembno pri pripravi Lokalnega stanovanjskega programa v MOC.

Predstavitev strokovnih rešitev si lahko pogledate na spletni strani, našem Youtube profilu in predstavitveni brošuri. Ogled celotnih natečajnih elaboratov je možen v času uradnih ur na sedežu družbe Nepremičnine Celje d.o.o.


Družba Nepremičnine Celje d. o. o. objavlja Prednostno listo B - Mladi iz naslova Javnega razpisa za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam. Gre za prvi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen mladim in mladim družinam. Prednostno listo A - Mlade družine bomo objavili v prihodnjih dneh. Vsem novim najemnikom želimo topel dom.

 

 


S tem obvestilom obveščamo stranke družbe Nepremičnine Celje d. o. o., o ukinitvi možnosti plačevanja položnic družbe na mestni blagajni (Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje). 

V Sloveniji se, z začetkom uporabe Zakona o davčnem potrjevanju računov, z 2. januarjem 2016 uvajajo davčne blagajne. Gre za sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Družba Nepremičnine Celje d. o. o., s storitvijo možnosti plačevanja položnic na mestni blagajni, ne izpolnjuje zakonskih zahtev iz naslova davčnih blagajn, saj nas zakon ne obravnava enako kot elektro, energetska in komunalna podjetja.  

Ukinitev možnosti plačevanja na mestni blagajni velja za položnice izdane od 4. 1. 2016 naprej. Družba že preučuje nove možnosti za plačevanje položnic o katerih vas bomo pravočasno obvestili.

Položnice se lahko nemoteno plačujejo po redni poti na bankah, preko spletnih storitev bank ali na Pošti Slovenije.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o., zbira ponudbe za odkup nepremičnin (stanovanj), na območju  Mestne občine Celje in sicer v stavbi na Stanetovi ulici 19 in Ulici Frankolovskih žrtev 34.

Zbiranje ponudb traja od objave odprtega javnega razpisa  in najkasneje do 20. 1. 2016.


Družba Nepremičnine Celje d. o. o., je 6. 11. 2015, na spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam. Gre za prvi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen mladim in mladim družinam.

Družba bo na razpisu ponudila 10 stanovanj z dobo najema do 8 let in možnostjo podaljšanja. 5 stanovanj bo namenjenih prednostni skupini »mlade družine« in 5 prednostni skupini »mladi«. Najemnine se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj, vse pa so 20 - 25 odstotkov nižje od trenutnih tržnih najemnin. Pri tem bo družba prevzela tudi stroške notarskih storitev, upravljanja, rezervnega sklada, osnovno zavarovanje, investicijsko vzdrževanje stanovanja in skupnih delov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najema, opreme in rednih obratovalnih stroškov stanovanj.

Javni razpis je odprt do 27. 11. 2015 do 10.00 ure. Vse dodatne informacije prosilci lahko na spletni strani (razpis, vloge, stanovanja) in v prostorih družbe v času uradnih ur.

Razpis je zaključen. Prispelo je 73 vlog. Nepremičnine Celje d. o. o., pregledujejo prispele vloge. O nadaljnjih aktivnostih iz naslova podelitve stanovanj mladim in mladim družinam vas bomo obvestili.