Novice

Spoštovani,

obveščamo vas, da družba Nepremičnine Celje d.o.o. v letu 2021 prehaja na izključno elektronsko likvidacijo prejetih računov. V izogib morebitnim težavam, Vam v nadaljevanju pošiljamo navodila, katere naprošamo, da jih upoštevate. Na voljo smo tudi za dodatne pojasnitve.

1) Prejem E - Računa velja za vse račune, katerih opravljena storitev je bila izvedena v letu 2021 in naprej.

Računi, katerih storitev je bila opravljena v letu 2020 in bodo prejeti v letu 2021 se pošiljajo v klasični obliki.  Za vse račune, katerih storitev je bila izvedena v letu 2021 je OBVEZNA izstavitev E - Računa. V kolikor bodo slednji prejeti v tiskani in nepravilni obliki, bodo tretirani kot neprejeti.

2) Račune bomo sprejemali na e-poštni naslov: racuni.nepremicnine@celje.si

Računi prejeti na druge e-poštne naslove družbe bo družba obravnavala kot neprejete. Prav tako bo kot neprejete račune obravnavala vse tiste račune, ki bodo prispeli v tiskani obliki, skladno s točko 1.

3) E - Račune bo družba sprejemala v obliki e-Slog 2.0.

Oblika e-Slog je uveljavljen standard računov v elektronski obliki, ki zajema dokument v datotečnem sistemu .xml in .pdf vizualizaciji. Tovrstnemu računu lahko priložite tudi priloge, ki jih morebiti zahteva družba in se vsebinsko vežejo IZKLJUČNO na posredovani račun. Računi, ki ne bodo poslani v obliki e-slog 2.0 bodo tretirani kot neprejeti in avtomatično brisani.

4) Pravilo: eno e-poštno sporočilo – en račun.

Izvajalec za vsak posamezen račun pošlje eno elektronsko sporočilo. V kolikor bo v enem poštnem sporočilu več računov, jih bo družba tretirala kot neprejete, saj jih informacijski sistem ne prepozna kot večje število računov.

5) Drugi opomniki.

Prejete račune v drugih oblikah in načinu, kot so navedeni v predhodnih točkah zgoraj (npr. v formatu word ali ZIP,…), bo družba tretirala kot neprejete. Vsa druga sporočila, ki bodo prejeta na e-poštni račun racuni.nepremicnine@celje.si in ne bodo E - Racuni bodo tretirana kot neprejeta in avtomatično brisana. Priloge, ki jih izvajalci pošiljate, jih pošiljate izključno ob posameznem računu, na katerega je vezana ali neposredno na elektronske poštne naslove zaposlenih družbe ali splošni naslov družbe nepremicnine@celje.si.

Hvala za razumevanje.

                                                                                                           Nepremičnine Celje d.o.o.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. bo od 8. 6. 2020 dalje, v času uradnih ur, pričela s sprejemanjem strank. Sprejemanje strank bo potekalo zgolj po predhodnem dogovoru in izključno za zadeve, ki potrebujejo osebno obravnavo.
 
Za predhodni dogovor se obrnite neposredno na strokovnega sodelavca, s katerim morate urediti zadevo (kontakti) ali pokličite na 03 426 51 00.
 
Ob vstopu v naše poslovne prostore je obvezno upoštevanje zaščitnih ukrepov:
 • uporaba lastne zaščitne maske - brez nje vstop v poslovne prostore ne bo mogoč,
 • pri vstopu v poslovni prostor si je potrebno razkužiti roke,
 • upoštevajte higieno kašlja in
 • na stopnišču se držite razdalje 1,5 metra.
V poslovnih prostorih družbe smo omejili število strank. V primeru, da zamudite dogovorjeni termin,  se boste morali ponovno dogovoriti za novega.
 
Naprošamo Vas, da do nadaljnjega:
 • vloge vseh vrst pošiljajte: po navadni pošti, na elektronski naslov »nepremicnine@celje.si«, oddate v naš nabiralnik v pritličju vhoda v poslovni del stavbe na Miklošičevi ulici 1 v Celju in
 • poizvedbe o zadevah v obravnavi opravite telefonsko ali po elektronski pošti.
Vse vloge so dostopne na spletni strani družbe. V kolikor nimate dostopa do interneta, lahko vloge prevzamete v pritličju vhoda v poslovni del stavbe na Miklošičevi ulici 1 v Celju.
 
Hvala za razumevanje.
 
Nepremičnine Celje d.o.o.

Spoštovani!
Obveščamo vas, da je bil objavljen Odlok o prenehanju Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok je doseglljiv na povezavi Odlok.
Nepremičnine Celje d.o.o.

Vezano na prizadevanja, da se okužbe z virusom COVID-19 čim hitreje zamejijo, je družba sprejela naslednje ukrepe:
 
 • od 13. 3. 2020 do preklica, družba ne bo sprejemala strank v času uradnih ur,
 • nenujna vzdrževalna dela se ne bodo izvajala,
 • izvajala se bodo samo vzdrževalna dela v nujnih primerih (zagotovitev vode, elektrike in ogrevanja ter dogodkov zaradi česar nastaja škoda ali je ogrožena varnost).
 
Poslovanje z najemniki je omejeno na komunikacijo preko telefona, elektronske pošte in  poštnih predalov na sedežu naročnika.
 
Hvala za razumevanje.

Spoštovani, vezano na prizadevanja vseh v naši državi pristojnih institucij, da se okužbe s COVID-19 čim hitreje zamejijo, vas obveščamo, da  družba prekinja osebno poslovanje s strankami v času uradnih ur. Prekinitev velja do preklica, ki bo objavljen na spletni strani družbe.

V tem času boste zadeve lahko reševali preko telefona, elektronske ali navadne pošte.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Primož Brvar
direktor

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 z dopolnitvami) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04 z dopolnitvami), družba Nepremičnine Celje d.o.o. v skladu z določili Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje, objavlja prednostne liste po pritožbah:
 
 • Prednostna lista A1 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe.
 • Prednostna lista A2 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe.
 • Prednostna lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezani  plačati lastno  udeležbo.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Gradbeni inštitut ZRMK sodelujeta v mednarodnem projektu CoNZEMs. Projekt obravnava skoraj nič energijske stavbe (sNES). Njihove prednosti so predvsem nizka raba energije za ogrevanje (in hlajenje), visok delež rabe energije iz obnovljivih virov, nizki stroški za energijo, dobro toplotno ugodje in kakovost notranjega zraka in nizke emisije CO2.

Vabimo vas, da si v priloženi publikaciji "Zakaj so skoraj nič-energijske stavbe prava odločitev?" preberete o izkušnjah, pričakovanjih in prednostih bivanja v sNES. 

Projekt CoNZEBs je financiran iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije H2020 (Obzorje 2020).