Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju
Vloga za soglasje za spremembo dobavitelja
Vloga za poseg najemnika v stanovanje
Prijava za najem oskrbovanega stanovanja na Singenski ulici 3 v Celju
Prijava za najem oskrbovanega stanovanja na Kajuhovi ulici 15 v Celju
Vloga za podaljšanje najema bivalne enote
Izjava o odpovedi najema bivalne enote
Vloga za najem tržnega stanovanja
Vloga za podaljšanje najema tržnega stanovanja
Vloga za najem službenega stanovanja
Vloga za podaljšanje najema službenega stanovanja
Vloga za prenos najemnega razmerja
Izjava o odpovedi najema stanovanja
Vloga za obročno odplačilo dolga
Vloga za obročno odplačilo dolga po subsidiarni odgovornosti
Vloga za izdajo soglasja za opravljanje dejavnosti
Izjava o zunajzakonski skupnosti