Novice

Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami, dopolnitvami in podzakonskimi akti), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 23.11.2023 (v nadaljevanju Pravilnik), družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM  V LETU 2024

Rok za oddajo vlog je petek 21. 6. 2024 do 11. ure. Razpisna dokumentacija, vloga in dodatne informacije so dosegljive na povezavi službena stanovanja. Dodatne informacije o stanovanjih si lahko pogledati na povezavi stanovanja. 


Mestna občina Celje je bila uspešna na evropskem razpisu Evropske pobude za mesta, kamor se je prijavila s projektom MAG-NET, s katerim bo vzpostavila urbano inovacijsko mrežo, ki bo prispevala k preprečevanju bega možganov ter spodbujala inovacije, odgovorno podjetništvo in skrbela za vključujoč lokalni razvoj. Za izvajanje projekta bo prejela kar 4.512.960,32 evrov evropskih sredstev. Družba Nepremičnine Celje d.o.o. bo, kot partner v projektu MAG-NET, obravnavala področje o dostopnosti stanovanj, kot enega izmed pogojev za privabljanje in ohranjanje kadra v Mestni občini Celje.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. sporoča, da bo Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2025 - 2027 objavljen letos jeseni in sicer v mesecu oktobru. Razpis bo objavljen na naši spletni strani www.nepremicnine-celje.si. Prav tako Vas vabimo, da se na spletni strani prijavite na prejemanje informacij in Vas bomo o objavi razpisa obvestili po elektronski pošti.

Nepremičnine Celje d.o.o.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je zaključila s sprejemanjem vlog iz naslova Javnega razpisa za dodelitev oskrbovanih stanovanj v Vili Vodnikova ulica 14. Na razpis je prispelo 55 vlog, od tega 33 vlog za posameznike in 22 vlog za pare. Družba bo v nadaljevanju preverila vse prispele vloge. Rezultati bodo znani predvidoma v mesecu juniju, ko bodo potekale tudi prve vselitve. Vlagatelji bodo o tem pravočasno obveščeni. 

Nepremičnine Celje d.o.o.


Te zanimajo odgovori na vprašanja o stanovanjski problematiki za mlade v Celju? Ali pa še boljše, imaš tudi kak dober predlog, idejo ali morda celo rešitev? Potem pridi na delavnico za mlade “Pa ki ti žviš?” na temo stanovanjske problematike!

Tam se bomo skupaj z Mašo in Rokom iz Inštituta za študije stanovanj in prostora pogovorili o stanovanjskih obetih za mlade v Sloveniji oz. v Celju. Skozi pregled uspešnih in cenovno dostopnih stanovanjskih projektov iz tujine bomo razmišljali kaj bi si mladi v Celju želeli in kakšna je pot do tam. Skozi delavnico bomo postavili izhodišča, ki jih bomo na Mestni občini Celje lahko uporabili pri razvoju stanovanjskega programa ter bodočih projektov za zagotavljanje kakovostnih in dostopnih stanovanj. 

Delavnica bo v petek, 12. aprila ob 16.00 v Muzeju novejše zgodovine v Celju in je del spremljevalnega programa gostujoče razstave Dunajski model socialnih stanovanj, ki si jo do 14. aprila lahko ogledate v MNZC.

Z udeležbo na delavnici prispevaš k lepši (stanovanjski) prihodnosti za vse, zato bomo zelo veseli, če se nam pridružiš tudi ti! Vljudno Vabljeni! 


Mestna občina Celje in družba Nepremičnine Celje d.o.o. sta pristopila k reševanju stanovanjske problematike za občane Mestne občine Celje, ki je nastala kot posledica poplav in plazov v letu 2023. Nadzorni svet družbe Nepremičnine Celje d.o.o. je sprejel sklep, ki lastnikom oziroma solastnikom stanovanjskih objektov v Mestni občini Celje, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje, za katere je ugotovljeno, da je zanje potrebna preselitev zaradi odstranitve objekta, kot posledica poplav in plazov v letu 2023 in izpolnjujejo splošne pogoje iz Pravilnika o oddaji stanovanj družbe in Pravilnika za oddajanje oskbovanih stanovanj v najem, primerno stanovanje dodeli prednostno. 

                                                                                                                                                                                                         Nepremičnine Celje d.o.o.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila Javni razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem v Vili Vodnikova ulica 14. Z razpisom bodo podeljena oskrbovana stanovanja za starejše, grajena skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje.

Družba na razpisu ponuja 12 oskrbovanih stanovanj, primernih za eno oziroma dve osebi, ki bodo najemnikom oddana za nedoločen čas in neprofitno najemnino. Slednje se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj. Stanovanja so arhitekturno prilagojena za starejše ljudi z lastnim gospodinjstvom. Grajena so na način, da omogočajo bivanje tudi gibalno oviranim osebam. Na voljo je dvigalo, širši prehodi, prilagojena je tudi oprema v sanitarnih prostorih. V stanovanjih so vgrajene kuhinjske niše z belo tehniko in naprave za klic v sili 24 ur na dan. Najemnikom so na voljo tudi lastne shrambe, kolesarnica in prostor za druženje.

Razpis se je zaključil 12.4.2024.