Novice

Spoštovani najemniki,

v spodnjem dokumentu Vas seznanjamo s posodobljenimi  Navodili za preprečevanje širjenja okužb z virusom, ki povzroča bolezen COVID-19 pri izvedbi vzdrževalnih del ter prevzemu stanovanj družbe Nepremične Celje d.o.o. (Navodila št. 12 z dne 22. 4. 2022). Naprošamo, da jih preberete in upoštevate.

Hvala za razumevanje.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. bo z dnem, 20. 4. 2022, v času uradnih ur, ponovno pričela s sprejemanjem strank v poslovnih prostorih družbe.

Stranke naprošamo, da:

  • se v največji možni meri poslužujejo komunikacije preko telefona in e-pošte,
  • obiske v poslovnih prostorih družbe predhodno dogovorijo,
  • upoštevajo navodila sprejemne pisarne in pogovore z zaposlenimi opravijo v prostorih kamor so napoteni,
  • v primeru, da kažejo znake obolelosti, v poslovne prostore družbe ne hodijo in
  • upoštevajo priporočila zaščitnih ukrepov (nošnja lastnih zaščitnih mask, higiena kašlja, razkuževanje rok).

 

Nepremičnine Celje d.o.o.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. na podlagi  Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami) ter  Akta o ustanovitvi  družbe z omejeno odgovornostjo z dne 20. 12. 2016, objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA PONOVNO SKLENITEV NAJEMNE POGODBE

 

Obvestilo o objavi razpisa, razpisna dokumentacija, vloga in dodatne informacije so na voljo na spodnjih povezavah.


Spoštovani najemniki,

v spodnjem dokumentu Vas seznanjamo s posodobljenimi  Navodili za preprečevanje širjenja okužb z virusom, ki povzroča bolezen COVID-19 pri izvedbi vzdrževalnih del ter prevzemu stanovanj družbe Nepremične Celje d.o.o. (Navodila št. 10 z dne 21. 2. 2022). Naprošamo, da jih preberete in upoštevate.

Hvala za razumevanje.

 

 


Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh lahko prinese srečo ljudem. Vsak trenutek je lahko nov začetek. Velika upanja ustvarjajo velike ljudi, zato radostno pojdimo naproti letu 2022. Da bi se Vam in vašim najdražjim uresničila mnoga pričakovanja, Vam skupaj želimo zaposleni na družbi Nepremičnine Celje d.o.o.


Celje, 15. 12. 2021 – Danes smo v Dečkovem naselju odprli dva od šestih stanovanjskih objektov, v katerih je 50 stanovanj - ob zaključku projekta pa jih bomo namenu predali še 92 - in garažno hišo. Tako smo uspešno zaključili prvo etapo ene največjih in najpomembnejših investicij v zadnjih dvajsetih letih v Celju. 

Skupni projekt Mestne občine Celje in naše družbe Nepremičnine Celje je ocenjen na kar 16,8 milijona evrov. Od tega je Mestna občina Celje pridobila 5,8 milijona evrov evropskega sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestna občina Celje je financirala tudi komunalno ureditev zemljišča v vrednosti 1,3 milijona evrov.

Breda Arnšek, podžupanja Mestne občine Celje: »Danes je resnično pomemben dan za Celje. Dosegli smo pomemben mejnik v projektu Stanovanjska soseska Dečkovo naselje. Približno 400 Celjanov bo ob zaključku projekta dobilo novi dom. Gre za nujno potrebno investicijo, saj je potreba po javnih najemnih stanovanjih v Celju res velika. Izjemno zadovoljni smo, da smo projekt kljub nezavidljivim razmeram uspešno pripeljali do vmesne etape. V Celju se je s pomočjo evropskega denarja vse od leta 2004 zgodilo ogromno. Mesto je tako rekoč neprepoznavno. Začeli smo s Čistilno napravo Celje pred 17 leti, nadaljevali z Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki in Toplarno Celje, Šmartinskim jezerom, obnovo pomembne kulturne dediščine, obnovo starega mestnega jedra, pomembno cestno infrastrukturo, energetskimi sanacijami, Tehnoparkom, projekti trajnostne mobilnosti … in še veliko več.
Danes stojimo na pragu enega od številnih uspešnih projektov, ki nam jih je pomagala uresniči Evropska unija. Na tem mestu se želim zahvaliti sodelavcem na Mestni občini Celje, ki bdijo nad izjemno zahtevnimi projekti, ter partnerjem na ministrstvih in Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Želimo si, da bi še naprej prepoznali potrebe lokalnih skupnosti in jim prisluhnili.«

Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje: »Ponosen in vesel sem, da smo prišli do trenutka, ko bo mesto Celje in v njegovem imenu družba Nepremičnine Celje predala ključe stanovanj, ki bodo postala dom. Dom, ki ne bo nudil zgolj strehe nad glavo ampak tudi veselje, varnost, osebno dostojanstvo. Z izgradnjo prve etape stanovanjske soseske smo dokončali 50 od skupaj 142 stanovanj. Prehojena pot od faze priprav prostorskega načrta Dečkovo naselje DN 10 do danes ni bila ne kratka ne lahka. Ampak kjer je volja tam je moč. Novo zgrajena stanovanja  bodo zagotavljala trajnostno in kvalitetno bivalno okolje. Pri ureditvi okolice smo sledili ohranitvi zelenih površin, pri oskrbovanih stanovanjih prilagojenim  starejšim smo dodatno uredili skupen zunanji prostor. Kar se mi zdi ključno je to da bo med stanovalci, ki bodo v naslednjih dneh dobilo svoj dom največ 3 in 4 članskih družin, kar se bo ponovilo tudi po izgradnji ostalih 4 blokov v naslednjem letu. 
Potrebe po javnih najemnih stanovanjih se iz leta v leto povečujejo, gre za trend, ki se pojavlja v vseh mestnih občinah. Mesto Celje bo z izgradnjo nove stanovanjske soseske zagotovilo dom velikemu številu celjskih družin, žal pa še vedno ne vsem, ki ga potrebujejo. 
Na razpis za neprofitna stanovanja je prejšnji mesec prispelo 640 vlog, kar je največ doslej in kar je v veliki meri posledica varnosti najemnega razmerja, ki jo nudimo ponudniki javnih najemnih stanovanj. Ker izgradnja tovrstne soseske predstavlja velik finančni zalogaj, je soseska poleg lastnih sredstev družbe in Mestne občine Celje, nepovratnih sredstev iz ESRR, pridobila tudi namenska dolgoročna posojila Stanovanjskega sklada RS in Sklada skladov SID Banke, s čimer ta projekt predstavlja tudi nov prototip financiranja izgradnje javnih najemnih stanovanj v Sloveniji«.
 
Revitalizacijo Dečkovega naselja z izgradnjo soseske Dečkovo naselje 10 smo kot enega od ključnih projektov navedli v izvedbenem načrtu Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje, ki je bil sprejet za obdobje 2015-2030. Marca 2017 je Mestna občina Celje prvič uradno napovedala gradnjo stanovanjske soseske. Avgusta 2019 se je začela izgradnja komunalnega dela infrastrukture, marca 2020 smo položili temeljni kamen. Dobro leto po tem se danes veselimo odprtja dveh od šestih stanovanjskih objektov na novi Singenski ulici, ki je dobila ime po nemškem mestu Singen, s katerim je Celje pobrateno od leta 1990.
 
Bloka so s prerezom traku odprli podžupanja Breda Arnšek, direktor družbe Nepremičnine Celje Primož Brvar, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec in direktor oddelka za finančne inštitucije in izvajanje sklada skladov SID banke Matjaž Stritih.
 

Spoštovani,

v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. smo pripravili posodobljena priporočila in navodila za preprečevanje širjenja okužb z virusom, ki povzroča bolezen COVID-19 pri izvedbi vzdrževalnih del in prevzemu ter predaji stanovanj družbe Nepremičnine Celje d.o.o. Žal je bolezen COVID-19 še vedno med nami, kar v veliki meri vpliva na dinamiko izvajanja del v stanovanjih in s tem na kakovost Vašega bivanja in poslovanja z družbo Nepremičnine Celje d.o.o. Vsi skupaj si želimo, da morebitno poslabšanje epidemiološke slike ne bi pomenilo ponovnih omejitev in odlaganja del v nepredvidljivo prihodnost. Naprošamo Vas, da upoštevate priporočila ter ravnate tvorno in odgovorno.