Novice

Družba Nepremičine Celje d.o.o. je objavila javno naročilo JN007285/2021-W01 Prenova 25 kopalnic za potrebe družbe Nepremičine Celje d.o.o. v letu 2022. Rok za oddajo ponudb je 18. 11. 2021 do 12.00 ure. Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.

 

 


Spoštovani,

v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. smo pripravili posodobljena priporočila in navodila za preprečevanje širjenja okužb z virusom, ki povzroča bolezen COVID-19 pri izvedbi vzdrževalnih del in prevzemu ter predaji stanovanj družbe Nepremičnine Celje d.o.o. Žal je bolezen COVID-19 še vedno med nami, kar v veliki meri vpliva na dinamiko izvajanja del v stanovanjih in s tem na kakovost Vašega bivanja in poslovanja z družbo Nepremičnine Celje d.o.o. Vsi skupaj si želimo, da morebitno poslabšanje epidemiološke slike ne bi pomenilo ponovnih omejitev in odlaganja del v nepredvidljivo prihodnost. Naprošamo Vas, da upoštevate priporočila ter ravnate tvorno in odgovorno.


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 -UPB2, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUP), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZUPJS) družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja

JAVNI RAZPIS  ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA OBDOBJE 2022-2024 NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo in vlogo od 4. 10. 2021 do zaključka razpisa na:

  • na spletni strani razpisnika in
  • v  tiskani obliki v pritličju sedeža družbe Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje vsak delovni dan med 7. in 15. uro. 

 

Popolna vloga se odda na obrazcu vloga s prilogami v času razpisa:

  • na Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, v  Glavni pisarni občinske uprave v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16.30 ure in v petek od 8. do 12.30 ure. Pričetek sprejemanja vlog v Glavni pisarni občinske uprave je 8. 10. 2021.  Zadnji dan oddaje vloge je na Mestni občini Celje je 5. 11. 2021 do 10. ure ali
  • priporočeno po pošti na naslov Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje. Kot pravočasna oddana poštna pošiljka se šteje pošiljka z žigom pošte na dan 5. 11. 2021.

 

Na zaprti ovojnici mora biti poleg naslovnika zapisano: Vloga na JR za dodelitev neprofitnih stanovanj 2022-2024.

Prosilci, ki bodo oddali vlogo v Glavni pisarni občinske uprave, bodo morali ob vstopu izpolnjevati pogoje, ki bodo glede na priporočila vlade oz. NIJZ zaradi COVID-19, veljala v času oddajo vlog.


Spoštovani,

v družbi Nepremičnine Celje d.o.o. smo pripravili posodobljena priporočila in navodila za preprečevanje širjenja okužb z virusom, ki povzroča bolezen COVID-19 pri izvedbi vzdrževalnih del in prevzemu stanovanj družbe Nepremičnine Celje d.o.o. Žal je bolezen COVID-19 še vedno med nami, kar v veliki meri vpliva na dinamiko izvajanja del v stanovanjih in s tem na kakovost vašega bivanja in poslovanja z družbo Nepremičnine Celje d.o.o. Vsi skupaj si želimo, da morebitno poslabšanje epidemiološke slike ne bi pomenilo ponovnih omejitev in odlaganja del v nepredvidljivo prihodnost. Naprošamo Vas, da upoštevate priporočila ter ravnate tvorno in odgovorno.

 


Spoštovani,

obveščamo Vas, da je v Uradnem listu RS št. 90 dne, 4. 6. 2021, bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ-1E), ki spreminja  višino neprofitne najemnine za stanovanje v najemu. V spodnjem dokumentu so na voljo dodatne splošne informacije.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, na podlagi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 20. 12. 2016 in skladno s Poslovnim načrtom 2021, objavlja

JAVNO POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PRODAJO STANOVANJ

Družba je zainteresirana za nakup stanovanj, ki se nahajajo na območju Mestne občine Celje, s ciljem povečati lastniške deleže v večstanovanjskih stavbah, ki so predmet javnega povabila družbe. Vse podatke o javnem povabilu in način oddaje ponudb so na voljo v spodnjih datotekah.


Spoštovani,

družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča svoje najemnike, da je s 1 .1. 2021 v veljavi nov TRR račun družbe s številko SI56 0400 1004 9239 614 Nova KBM d.d. Najemnike opozarjamo, da naj bodo pri plačilu svojih obveznosti pozorni na spremenjen TRR račun družbe.

Hvala za razumevanje.

Nepremičnine Celje d.o.o.