Novice

Družba Nepremičnine Celje d. o. o. objavlja Prednostno listo B - Mladi iz naslova Javnega razpisa za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam. Gre za prvi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen mladim in mladim družinam. Prednostno listo A - Mlade družine bomo objavili v prihodnjih dneh. Vsem novim najemnikom želimo topel dom.

 

 


S tem obvestilom obveščamo stranke družbe Nepremičnine Celje d. o. o., o ukinitvi možnosti plačevanja položnic družbe na mestni blagajni (Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje). 

V Sloveniji se, z začetkom uporabe Zakona o davčnem potrjevanju računov, z 2. januarjem 2016 uvajajo davčne blagajne. Gre za sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Družba Nepremičnine Celje d. o. o., s storitvijo možnosti plačevanja položnic na mestni blagajni, ne izpolnjuje zakonskih zahtev iz naslova davčnih blagajn, saj nas zakon ne obravnava enako kot elektro, energetska in komunalna podjetja.  

Ukinitev možnosti plačevanja na mestni blagajni velja za položnice izdane od 4. 1. 2016 naprej. Družba že preučuje nove možnosti za plačevanje položnic o katerih vas bomo pravočasno obvestili.

Položnice se lahko nemoteno plačujejo po redni poti na bankah, preko spletnih storitev bank ali na Pošti Slovenije.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o., zbira ponudbe za odkup nepremičnin (stanovanj), na območju  Mestne občine Celje in sicer v stavbi na Stanetovi ulici 19 in Ulici Frankolovskih žrtev 34.

Zbiranje ponudb traja od objave odprtega javnega razpisa  in najkasneje do 20. 1. 2016.


Družba Nepremičnine Celje d. o. o., je 6. 11. 2015, na spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam. Gre za prvi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen mladim in mladim družinam.

Družba bo na razpisu ponudila 10 stanovanj z dobo najema do 8 let in možnostjo podaljšanja. 5 stanovanj bo namenjenih prednostni skupini »mlade družine« in 5 prednostni skupini »mladi«. Najemnine se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj, vse pa so 20 - 25 odstotkov nižje od trenutnih tržnih najemnin. Pri tem bo družba prevzela tudi stroške notarskih storitev, upravljanja, rezervnega sklada, osnovno zavarovanje, investicijsko vzdrževanje stanovanja in skupnih delov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najema, opreme in rednih obratovalnih stroškov stanovanj.

Javni razpis je odprt do 27. 11. 2015 do 10.00 ure. Vse dodatne informacije prosilci lahko na spletni strani (razpis, vloge, stanovanja) in v prostorih družbe v času uradnih ur.

Razpis je zaključen. Prispelo je 73 vlog. Nepremičnine Celje d. o. o., pregledujejo prispele vloge. O nadaljnjih aktivnostih iz naslova podelitve stanovanj mladim in mladim družinam vas bomo obvestili.


Zavod Metro SR, v okviru Meseca prostora 2015, organizira izvedbo III. Arhitekturnega maratona, katerega partner v projektu je tudi družba Nepremičnine Celje, d. o. o. V torek, 29. 9. 2015, je bila organizirana urbanistična delavnica za organizirano strokovno javnost, katere namen je bil podati prispevek k razvoju Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje.

Delavnice sta se udeležila tudi predstavnika družbe Nepremičnine Celje, d. o. o., in podala svoj prispevek na področju stanovanjske politike. Izpostavila sta predvsem problematiko stanovanjske politike v mestnem jedru Celja, pojasnila slabo stanje v mestu na področju dostopnosti za gibalno in senzorno ovirane ljudi ter podala smernice s področja kakovosti bivanja v Celju v prihodnosti.

Več o dogajanju na spletni strani Zavoda Metro SR.


Nepremičnine Celje, d. o. o., so tudi v letu 2015 partner, tokrat III. Arhitekturnega maratona, organizatorja METRO SR, zavoda za prostor Savinjske regije. V letu 2015 je tema Trajnostni razvoj mest. Z arhitekturnimi maratoni ozaveščamo o pomenu mest, o kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih, o trajnostnem razvoju in pomenu urejenega prostora, z njimi želimo izobraževati, ozaveščati in aktivno vključevati vse uporabnike urbanih območij v snovanje prostorskih vizij in aktivno participacijo v razvoju mesta.

Podrobnosti o programu najdete na povezavi.

Vabljeni!