Novice

Zavod Metro SR, v okviru Meseca prostora 2015, organizira izvedbo III. Arhitekturnega maratona, katerega partner v projektu je tudi družba Nepremičnine Celje, d. o. o. V torek, 29. 9. 2015, je bila organizirana urbanistična delavnica za organizirano strokovno javnost, katere namen je bil podati prispevek k razvoju Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje.

Delavnice sta se udeležila tudi predstavnika družbe Nepremičnine Celje, d. o. o., in podala svoj prispevek na področju stanovanjske politike. Izpostavila sta predvsem problematiko stanovanjske politike v mestnem jedru Celja, pojasnila slabo stanje v mestu na področju dostopnosti za gibalno in senzorno ovirane ljudi ter podala smernice s področja kakovosti bivanja v Celju v prihodnosti.

Več o dogajanju na spletni strani Zavoda Metro SR.


Nepremičnine Celje, d. o. o., so tudi v letu 2015 partner, tokrat III. Arhitekturnega maratona, organizatorja METRO SR, zavoda za prostor Savinjske regije. V letu 2015 je tema Trajnostni razvoj mest. Z arhitekturnimi maratoni ozaveščamo o pomenu mest, o kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih, o trajnostnem razvoju in pomenu urejenega prostora, z njimi želimo izobraževati, ozaveščati in aktivno vključevati vse uporabnike urbanih območij v snovanje prostorskih vizij in aktivno participacijo v razvoju mesta.

Podrobnosti o programu najdete na povezavi.

Vabljeni!


Predmet javnega naročila: Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je v letu 2015 prenovila svojo podobo. Verjamemo, da bomo na sodoben način odražali naše poslanstvo, ki se glasi "Kakovost bivanja za vse generacije", našo vizijo, ki pravi "Zidovom dajemo življenje" ter opredelili naše ključne vrednote - skupno dobro, zaupanje in sožitje. Pripravili bomo nove projekte in v prihodnje gradili trden steber vašega doma.

Da bodo informacije enostavno in učinkovito prišle do vas, smo pripravili tudi novo spletno stran. Na njej bomo skušali ponuditi vse informacije našim uporabnikom in splošni javnosti. Prijetno raziskovanje.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o.