Kontakti

Administratorka
Maja Žafran
T: 03 42 65 100
 

Vodja službe                                                     
Darja Pavlina

Skrbnik stanovanjskih razmerij
Mag. Andrej Urankar
T: 03 42 65 120
M: 031 383 627
 
Skrbnica stanovanjskih razmerij
Majda Smodek
T: 03 42 65 110
M: 051 301 714
 
Skrbnica stanovanjskih razmerij
Mag. Anita Bajuk
T: 03 42 65 106
M: 051 688 447
 
Skrbnica stanovanjskih razmerij
Špela Trefalt
T: 03 42 65 122
M: 041 685 003
 
 

Vodja službe
Marko Lukač
 
Prijava napak, okvar in drugih potreb za vzdrževalna dela
M: 041 318 827
 
Ob delavnikih: 
- ponedeljek, torek in četrtek med 7:00 h in 15:00 h
- sreda med 7:00 h in 17:00 h
- petek med 7:00 h in 13:00 h
 
Strokovni sodelavec za vzdrževanje
Za stanovanja in bivalne enote na naslovih Aškerčeva 1, Brodarjeva 2 in 4, Cankarjeva 13, Glavni trg 17, Kajuhova 15, Kovinarska 13, Singenska 1 do 4 in Ulica frankolovskih žrtev 34.
 
Srebrenko Grbič
T: 03 42 65 130
 
Strokovni sodelavec za vzdrževanje
Za skupne dele večstanovanjskih stavb z upravniki in brez njih.
 
Erazem Počivavšek
T: 03 42 65 101
 
Strokovni sodelavec za vzdrževanje
Za stanovanja na naslovih Goriška ulica 1 do 8, Novi trg 2 do 9, Ob gozdu 3 in Pod gabri 1 do 33. 
 
Borut Jonko
T: 03 42 65 136
 
Strokovni sodelavec za vzdrževanje
Za stanovanja na naslovih, ki niso našteta pri ostalih strokovnih sodelavcih za vzdrževanje.
 
Mitja Dvornik
T: 03 42 65 124
 
 
 

Vodja službe
Urška Klinc
 
Strokovna sodelavka - obračun najemnin
Maja Žafran
T: 03 42 65 100
 
Vodja razvojnih projektov in nabave 
Tadej Lebič
T: 03 42 65 135
 
Pravnica 
Teja Kundih
T: 03 42 65 126
 
Strokovni sodelavec za splošne zadeve
Nejc Špegel
T: 03 42 65 112
M: 041/758-210
 
Računovodja
Polonca Zidar
T: 03 42 65 108
 
Strokovna sodelavka
Petra Nikolić 
T: 03 42 65 125