Novice

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča najemnike in uporabnike stanovanj na naslovih Pod gabri 1 do 33 o prezračevanju stanovanj in varnosti pri uporabi plinskih grelnikov sanitarne vode.

Kot lastniki stanovanj v ulici Pod gabri 1 do 33 smo bili opozorjeni in obveščeni o nepravilni in celo nevarni uporabi stanovanj v povezavi s prezračevanjem in uporabi plinskih grelnikov. Pozivamo Vas, da priložena navodila in prepovedi upoštevate in spoštujete brez izjem, saj z drugačnim ravnanjem ogrožate zdravje in življenje sebe in drugih uporabnikov stanovanja.

Obvestilo je dosegljivo na povezavi.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je pripravila posodobljena (maj 2017) Navodila za uporabo in vzdrževanje za najemnike stanovanj. Navodila so ločena za najemnike v stanovanjski soseski Pod gabri in najemnike v ostalih večstanovanjskih stavbah. V skrbi za ustrezno zagotavljanje kakovosti bivanja, najemnike naprošamo za pregled navodil in njihovo upoštevanje.

Navodila so dosegljiva na povezavi Navodila za uporabo in vzdrževanje stanovanj.


Zaradi povečane dinamike menjave upravnikov v Mestni občini Celje, družba Nepremičnine Celje d.o.o., obvešča upravnike o obveznostih vpisa v register upravnikov. Dodatne informacije so na voljo na povezavi registra upravnikov.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča najemnike tržnih in namenskih stanovanj v Mestni občini Celje glede upravičenosti do subvencije tržne najemnine.


S tem obvestilom družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča svoje najemnike o pravilih in postopkih pri rednem vzdrževanju plinskih grelnikov v stanovanjskih enotah družbe ter v primeru okvar le-teh in se vežejo na pooblaščene serviserje. Vse informacije v priloženem obvestilu.

Družba je dne 15.9.2016 dopolnila seznam pooblaščenih serviserjev.

Nepremičnine Celje d.o.o.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je v mesecu marcu zaključila Vabljeni arhitekturni natečaj za izdelavo IDZ objektov Prešernova 17 in Stanetova 19 v Celju. K sodelovanju je povabila sedem lokalnih arhitekturnih birojev, ki so s problematiko objektov v mestnem središču ustrezno seznanjeni.

Namen natečaja je vzpostavitev strokovnega dialoga v procesu obnove objektov v mestnem središču Celja, prvenstveno namenjenih stanovanjskemu bivanju. Arhitekturni biroji so predstavili zanimive strokovne rešitve, ki jih že lahko povezujemo z vsebino, pomembno pri pripravi Lokalnega stanovanjskega programa v MOC.

Predstavitev strokovnih rešitev si lahko pogledate na spletni strani, našem Youtube profilu in predstavitveni brošuri. Ogled celotnih natečajnih elaboratov je možen v času uradnih ur na sedežu družbe Nepremičnine Celje d.o.o.


S tem obvestilom obveščamo stranke družbe Nepremičnine Celje d. o. o., o ukinitvi možnosti plačevanja položnic družbe na mestni blagajni (Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje). 

V Sloveniji se, z začetkom uporabe Zakona o davčnem potrjevanju računov, z 2. januarjem 2016 uvajajo davčne blagajne. Gre za sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Družba Nepremičnine Celje d. o. o., s storitvijo možnosti plačevanja položnic na mestni blagajni, ne izpolnjuje zakonskih zahtev iz naslova davčnih blagajn, saj nas zakon ne obravnava enako kot elektro, energetska in komunalna podjetja.  

Ukinitev možnosti plačevanja na mestni blagajni velja za položnice izdane od 4. 1. 2016 naprej. Družba že preučuje nove možnosti za plačevanje položnic o katerih vas bomo pravočasno obvestili.

Položnice se lahko nemoteno plačujejo po redni poti na bankah, preko spletnih storitev bank ali na Pošti Slovenije.