Novice

Spoštovani, vezano na prizadevanja vseh v naši državi pristojnih institucij, da se okužbe s COVID-19 čim hitreje zamejijo, vas obveščamo, da  družba prekinja osebno poslovanje s strankami v času uradnih ur. Prekinitev velja do preklica, ki bo objavljen na spletni strani družbe.

V tem času boste zadeve lahko reševali preko telefona, elektronske ali navadne pošte.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Primož Brvar
direktor

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 z dopolnitvami) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04 z dopolnitvami), družba Nepremičnine Celje d.o.o. v skladu z določili Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje, objavlja prednostne liste po pritožbah:
 
 • Prednostna lista A1 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe.
 • Prednostna lista A2 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe.
 • Prednostna lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezani  plačati lastno  udeležbo.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Gradbeni inštitut ZRMK sodelujeta v mednarodnem projektu CoNZEMs. Projekt obravnava skoraj nič energijske stavbe (sNES). Njihove prednosti so predvsem nizka raba energije za ogrevanje (in hlajenje), visok delež rabe energije iz obnovljivih virov, nizki stroški za energijo, dobro toplotno ugodje in kakovost notranjega zraka in nizke emisije CO2.

Vabimo vas, da si v priloženi publikaciji "Zakaj so skoraj nič-energijske stavbe prava odločitev?" preberete o izkušnjah, pričakovanjih in prednostih bivanja v sNES. 

Projekt CoNZEBs je financiran iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije H2020 (Obzorje 2020).


Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 z dopolnitvami) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04 z dopolnitvami), družba Nepremičnine Celje d.o.o. v skladu z določili Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje, objavlja,

 • prednostno listo A1 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe,
 • prednostno listo A2 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in
 • prednostno listo B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezani  plačati lastno  udeležbo.

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je, v sodelovanju s Poklicno gasilsko enoto Celje, pripravila informacije o izvajanju ukrepov varovanja pred požarom. Požar je nevaren za življenje in zdravje ljudi. Posebno nevarnost predstavljajo dim, vročina in strupeni plini, ki nastanejo pri zgorevanju. Dobra preventiva in seznanitev s pravilnim ravnanjem v primeru nastanka požara, je pomembna naloga za vse člane skupnega gospodinjstva. Publikacija je na voljo na povezavi.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je, z namenom izboljšanja procesa obveščanja svojih uporabnikov, na svoji spletni strani pripravila možnost za prijavo na prejemanje informacij po elektronski pošti. Ob prijavi lahko izbirate katere vrste informacij želite prejemati:

 • javni razpisi za občane (informacije o objavi javnih razpisov za dodelitev stanovanj ter informacije, ki se neposredno navezujejo na objavo javnih razpisov),
 • javni razpisi za pravne osebe (informacije o objavljenih javnih in drugih naročilih družbe za izvajanje dobav blaga, storitev in gradenj),
 • novice o prodaji in oddaji nepremičnin (informacije o nepremičninah, ki so predmet prodaje in informacije o oddaji nepremičnin s prosto oblikovano najemnino), 
 • obvestila za najemnike stanovanj (aktualne informacije, ki se navezujejo na izvajanje najemnih razmerij ) in
 • informacije o vzdrževanju stanovanj, kakovosti bivanja in projektih (koristne informacije o ukrepih za vzdrževanje stanovanj, možnih prihrankih, varnosti, tekočih projektih družbe in druge informacije, ki se vežejo na kakovost bivanja).

 

Prijavite se lahko na povezavi prejemanje informacij.

Vabljeni!


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. objavlja obvestilo najemnikom družbe glede naročanja pregledov, rednih servisov in popravil plinskih grelnikov v stanovanjskih enotah.