Knjiga pohval in pritožb

Knjiga pohval in pritožb je namenjena vsem, ki želijo podati mnenje o delovanju in poslovanju družbe Nepremičnine Celje d.o.o.