Novice

Razpisna dokumentacija za Izvedbo postopka izbire izvajalcev za gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela v stanovanjih last Nepremičnine Celje d.o.o.


Nepremičnine Celje d.o.o. (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem najmanj 55 neprofitnih stanovanj na območju Mestne občine Celje, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 2012 - 2013.


Nezasedena stanovanja na območju mestne občine Celje in podstrešja, iz katerih je mogoče zgraditi stanovanja.