Novice

Prednostne liste A, B in C za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe.


Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora na naslovu Cankarjeva ulica 13, Celje.


Razpisna dokumentacija za Izvedbo postopka izbire izvajalcev za gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela v stanovanjih last Nepremičnine Celje d.o.o.


Nepremičnine Celje d.o.o. (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem najmanj 55 neprofitnih stanovanj na območju Mestne občine Celje, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 2012 - 2013.


Nezasedena stanovanja na območju mestne občine Celje in podstrešja, iz katerih je mogoče zgraditi stanovanja.