Navodila za bivanje

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je najemnikom pripravila navodila za čas njihovega bivanja v stanovanjih družbe. Za podrobne informacije se najemnik obrne na družbo v času njenih uradnih ur in kontakte družbe.