Javni razpis za dodelitev stanovanj starejšim osebam

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila Javni razpis za dodelitev stanovanj starejšim osebam. Razpis je odprt od 12. 9. 2016 do 19. 10. 2016 do 10. ure. Družba ponuja 5 obnovljenih stanovanj za osebe starejše od 60 let, stanovanja v bloku z dvigalom, najem za nedoločen čas, ugodne najemnine in pokritje stroškov upravljanja, zavarovanja in investicijskega vzdrževanja.

Razpisna dokumentacija in vloga v tiskani obliki ter dodatne informacije so dosegljive tudi na sedežu družbe na Miklošičevi ulici 1, 3000 Celje, v času uradnih ur, tel. št. 03 4265 100 in e-pošti nepremicnine@celje.si.