O najemu stanovanj za mlade in mlade družine

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. podeljuje namenska stanovanja za mlade in mlade družine na podlagi Javnega razpisa za dodelitev stanovanj za mlade in mlade družine. Slednji določa vse pogoje za upravičence do prijave. Podlaga za objavo javnega razpisa je Pravilnik o oddaji tržnih stanovanj in stanovanj namenjenih posebnim prednostnim kategorijam upravičencev. Družba javni razpis objavi na spletni strani in v medijih.