O najemu tržnih stanovanj

Tržna stanovanja v lasti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. so tista, za katera družba določi prosto oblikovano najemnino v skladu z veljavno zakonodajo in po  pravilih izračunavanja prosto oblikovane najemnine. Oddajo tržnih stanovanj določata Pravilnik o oddaji stanovanj in Pravilnik za določitev prosto oblikovane najemnine.