O najemu službenih stanovanj

Službena stanovanja so namenjena najemnikom, katerih delovanje, ustvarjanje ali udejstvovanje je pomembno za razvoj Mestne občine Celje. Upravičenci do najema službenega stanovanja so opredeljeni skladno s Pravilnikom o oddaji službenih stanovanj v najem. Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi razpisa. Družba informacije o razpisu objavi na spletni strani družbe, spletni strani Mestne občine Celje in v medijih.