Navodila za vzdrževanje stanovanj

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je najemnikom pripravila navodila za vzdrževanje bivalnih enot v času njihovega bivanja. Za podrobne informacije se najemnik obrne na družbo v času njenih uradnih ur in kontakte.