Kako do najema?

Službena stanovanja so namenjena najemnikom, katerih delovanje, ustvarjanje ali udejstvovanje je pomembno za razvoj Mestne občine Celje. Upravičenci do najema službenega stanovanja so opredeljeni skladno s Pravilnikom o oddaji službenih stanovanj. Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi razpisa.

Družba bo informacije o razpisu objavila na spletni strani družbe in v medijih.