Kako do najema?

Družba Nepremičnine Celje d. o. o., je dne 19.1.2018, na spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam 2018. Gre za drugi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen zagotavljanju stanovanj mladim in mladim družinam.

Družba bo na razpisu ponudila 14 stanovanj z dobo najema do 8 let in možnostjo podaljšanja. 9 stanovanj bo namenjenih prednostni skupini »mlade družine« in 5 prednostni skupini »mladi«. Najemnine se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj in so ugodnejše od tržnih. Pri tem bo družba prevzela tudi stroške notarskih storitev, upravljanja, rezervnega sklada, zavarovanje, investicijskega vzdrževanja stanovanja in skupnih delov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najema, opreme in rednih obratovalnih stroškov stanovanj.

Javni razpis je odprt do 19. 2. 2018 do 10.00 ure. Vse dodatne informacije, razpisno dokumentacijo, vloge in pregled tlorisov stanovanj, lahko prosilci dobijo na spletni strani in v prostorih družbe v času uradnih ur.

Razpis je dosegljiv:  http://www.nepremicnine-celje.si/mladi/razpis-19/

Tlorisi stanovanj: http://www.nepremicnine-celje.si/mladi/stanovanja/