Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 predstavlja skupno naložbo družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Mestne občine Celje. Slednja je na območju uredila komunalno infrastrukturo, družba Nepremičnine Celje d.o.o. pa zgradila 6 večstanovanjskih objektov s 142 stanovanji in garažno hišo. Naložba uresničuje temeljne cilje Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje. Z zagotavljanjem javnih najemnih stanovanj različnim socialnim skupinam je naložba izjemnega pomena za uresničevanje ciljev stanovanjske politike v Celju. Z zagotavljanjem kakovostnih stanovanjskih površin za različne tipe bivanjskih skupnosti, naložba prinaša številne multiplikativne učinke in predstavlja enega izmed temeljnih podpornih ukrepov za razvoj mesta.

V stanovanjski soseski je na voljo 14 oskrbovanih stanovanj, projektiranih na podlagi Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše, 36 stanovanj je namenjenih mladim in mladim družinam, 92 stanovanj pa je oddanih v neprofitni najem. Med slednjimi so tudi arhitekturno prilagojena stanovanja za potrebe invalidov in stanovanja s prilagojenimi inštalacijami za osebe z okvaro čuta. Vsa stanovanja so podeljena na podlagi javnih razpisov za oddajo javnih najemnih stanovanj v najem. Investicija se je zaključila v začetku leta 2023. Soseska je dobila naslov Singenska ulica 1 do 12.  

Stanovanjska soseska sledi vsem sodobnim gradbenim standardom in bo stanovalcem zagotavljala ustrezen nivo kakovosti bivanja. Na območju soseske je revitaliziranih 2,3 ha površin. Na podlagi revitalizacije teh površin sta družba Nepremičnine Celje d.o.o. in Mestna občina Celje pridobila tudi 5.764.510 EUR nepovratnih sredstev v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Projekt je sofinanciran tudi s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada po Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 in iz Sklada skladov SID banke. 


Celje, 3. april 2023 – v Dečkovem naselju se je slovesno zaključil za Celje izjemno pomemben projekt, Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10. Hkrati smo odprli Singensko ulico, ki je poimenovana v počastitev več kot 30-letnega prijateljstva z nemškim mestom Singen. Več o otvoritvi v priloženem sporočilu za javnost in govoru direktorja družbe Nepremičnine Celje d.o.o. Foto: Andraž Purg.  


Projekt je sofinanciran iz Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.