Vila Vodnikova ulica 14

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila javno naročilo JN007003/2022-B01 za  izvedbo gradbenih, obrtniških, instalacijskih del ter zunanjo ureditev pri rekonstrukciji Vila Vodnikova ulica 14. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil. Zainteresirani ponudniki oddajo svojo ponudbo v sistemu eJN. Rok oddaje je 15. 11. 2022 do 12. ure.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. 


Rekonstrukcija objekta za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj in zahteve projektiranja iz naslova varovanja kulturne dediščine sta pred družbo Nepremičnine Celje d.o.o. postavila tudi izziv zagotavljanja ustreznih virov financiranja. Slednje smo, v višini 1.088.914 EUR zagotovili z uspešno prijavo na Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija – zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Za zaključeno finančno konstrukcijo pa poleg lastnih sredstev družba kandidira tudi za sredstva iz finančnih inštrumentov Sklada skladov.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. 


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je uspešno pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Vila Vodnikova ulica 14, na podlagi katerega se pričenja operativna faza priprave projektne dokumentacije PZI za izbor izvajalca gradbenih del.

Projektant, podjetje Studio list d.o.o. iz Celja in Zavod za varstvo kulturne dediščine – območna enota Celje, sta v procesu projektiranja ohranila elemente varovanja kulturne dediščine in objektu omogočila ustrezen nivo funkcionalnosti za kakovostno bivanje. Na voljo bo 12 oskrbovanih stanovanj, ki so projektirana za ciljno skupino starejših v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje. 


Projekt Vila Vodnikova ulica 14 predstavlja rekonstrukcijo istoimenskega objekta v večstanovanjski objekt z javnimi najemnimi stanovanji. Na voljo bo 12 oskrbovanih stanovanj za starejše, vseljivih na začetku leta 2024. Objekt je v neposredni bližini Zdravstvenega doma Celje, Bolnice Celje, lokalnega potniškega prometa, lekarne, trgovine, bančnih, upravnih in drugih storitev, s čimer predstavlja dobro priložnost za kakovostno bivanje starejših občanov.

Projekt predstavlja tudi družbeno odgovorni prispevek družbe Nepremičnine Celje d.o.o. k revitalizaciji kulturne dediščine v starem mestnem jedru Celja. Objekt bo ohranil vse elemente varovanja kulturne dediščine in hkrati  ustrezen nivo funkcionalnosti za kakovostno bivanje bodočih najemnikov.