Vila Vodnikova ulica 14

Izvajalec gradbenih del na objektu Vila Vodnikova ulica 14, podjetje Kograd Igem d.o.o., je zaključil z grobimi gradbenimi deli na objektu. Sedaj se pričenjajo instalacijska, obrtniška in fasaderska dela. V večstanovanjskem objektu bo na voljo dvanajst oskrbovanih stanovanj za starejše pare in posameznike. Stanovanja bodo za vselitev bo na voljo v prvi polovici prihodnjega leta.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. 


Matija Kovač, župan Mestne občine Celje in Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o. sta si ogledala gradbišče projekta Vila Vodnikova ulica 14, ki obsega rekonstrukcijo znamenite zgradbe v večstanovanjski objekt z dvanajstimi oskrbovanimi stanovanji, namenjenimi starejšim parom in posameznikom. Župan je izpostavil, da objekt predstavlja dodano vrednost pri oživitvi starega mestnega jedra, za starejšo populacijo pa je privlačen tudi zaradi dejstva, da se nahaja v neposredni bližini vse pomembnejše infrastrukture - zdravstvenega doma, lekarne, trgovine in javnega prevoza.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. 


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. in podjetje Kograd Igem d.o.o. sta podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del za rekonstrukcijo Vile Vodnikova ulica 14. Gradbena dela se bodo pričela v januarju, njihov zaključek pa je predviden konec leta 2023. Projekt Vila Vodnikova ulica 14 predstavlja rekonstrukcijo istoimenskega objekta v večstanovanjski objekt z javnimi najemnimi stanovanji. Na voljo bo 12 oskrbovanih stanovanj, v katera se bodo upravičenci lahko vselili v začetku leta 2024. Mestna občina Celje bo poskrbela za zunanjo ureditev.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.


Celje, 21. oktober 2022 - Družba Nepremičnine Celje, ki je v stoodstotni lasti Mestne občine Celje, je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Vila Vodnikova ulica 14. Po izboru izvajalca gradbenih del se bodo dela začela v začetku prihodnjega leta.

Projekt Vila Vodnikova ulica 14 predstavlja rekonstrukcijo istoimenskega objekta v večstanovanjski objekt z javnimi najemnimi stanovanji. Na voljo bo 12 oskrbovanih stanovanj, v katera se bodo upravičenci lahko vselili v začetku leta 2024. Mestna občina Celje bo poskrbela za zunanjo ureditev.

Objekt je v neposredni bližini Zdravstvenega doma Celje, Splošne bolnišnice Celje, postaje lokalnega potniškega prometa, lekarne, trgovine, bančnih, upravnih in drugih storitev, s čimer predstavlja dobro priložnost za kakovostno bivanje starejših občanov.

Projekt predstavlja tudi družbeno odgovorni prispevek družbe Nepremičnine Celje in Mestne občine Celje k revitalizaciji kulturne dediščine v starem mestnem jedru Celja. Projektant, podjetje Studio list iz Celja, in Zavod za varstvo kulturne dediščine – območna enota Celje sta v procesu projektiranja ohranila elemente varovanja kulturne dediščine in omogočila ustrezen nivo funkcionalnosti za kakovostno bivanje. 

Rekonstrukcija objekta za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj in zahteve projektiranja iz naslova varovanja kulturne dediščine sta pred družbo Nepremičnine Celje postavila tudi izziv zagotavljanja ustreznih virov financiranja. Slednje so v višini 1.088.914 EUR zagotovili z uspešno prijavo na Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija – zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor iz Načrta za okrevanje in odpornost. Za zaključeno finančno konstrukcijo pa poleg lastnih sredstev družba kandidira tudi za sredstva iz finančnih inštrumentov Sklada skladov.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. 

 


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila javno naročilo JN007003/2022-B01 za  izvedbo gradbenih, obrtniških, instalacijskih del ter zunanjo ureditev pri rekonstrukciji Vila Vodnikova ulica 14. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil. Zainteresirani ponudniki oddajo svojo ponudbo v sistemu eJN. Rok oddaje je 15. 11. 2022 do 12. ure.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. 


Rekonstrukcija objekta za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj in zahteve projektiranja iz naslova varovanja kulturne dediščine sta pred družbo Nepremičnine Celje d.o.o. postavila tudi izziv zagotavljanja ustreznih virov financiranja. Slednje smo, v višini 1.088.914 EUR zagotovili z uspešno prijavo na Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija – zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Za zaključeno finančno konstrukcijo pa poleg lastnih sredstev družba kandidira tudi za sredstva iz finančnih inštrumentov Sklada skladov.

Projekt Vila Vodnikova ul. 14 financira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. 


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je uspešno pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Vila Vodnikova ulica 14, na podlagi katerega se pričenja operativna faza priprave projektne dokumentacije PZI za izbor izvajalca gradbenih del.

Projektant, podjetje Studio list d.o.o. iz Celja in Zavod za varstvo kulturne dediščine – območna enota Celje, sta v procesu projektiranja ohranila elemente varovanja kulturne dediščine in objektu omogočila ustrezen nivo funkcionalnosti za kakovostno bivanje. Na voljo bo 12 oskrbovanih stanovanj, ki so projektirana za ciljno skupino starejših v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje.