Zamenjava stanovanja

V kolikor najemnik želi zamenjati neprofitno stanovanje, zaradi spremembe števila družinskih članov oz. drugih razlogov, lahko na družbo Nepremičnine Celje d. o .o. naslovi "Vlogo za zamenjavo stanovanja". Zamenjava stanovanj v lastni družbe je prav  tako možna, v kolikor najemnik sam najde nadomestno najemno stanovanje v okviru  stanovanjskega fonda družbe. Potrebno je strinjanje najemnika drugega stanovanja ter izpolnjevanje pogojev obeh, določenih v Pravilniku o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem. Vlogo za soglasje k zamenjavi je potrebno nasloviti na družbo. Predpogoj za obravnavo vloge je poravnana najemnina in obratovalni stroški.

O upravičenosti do zamenjave stanovanja ali preselitvi, odloči najemodajalec skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj v družbi Nepremičnine Celje d. o. o. Zamenjave stanovanj se izvajajo na podlagi 89. člena Stanovanjskega zakona.