Vzdrževanje stanovanj

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je pripravila posodobljena (maj 2019) Navodila za uporabo in vzdrževanje za najemnike stanovanj. Navodila so ločena za najemnike v stanovanjski soseski Pod gabri in najemnike v ostalih večstanovanjskih stavbah. Najemnike naprošamo za pregled navodil in njihovo upoštevanje.

Vzdrževanje stanovanjskih stavb in stanovanj je pretežno odgovornost in obveznost lastnikov stanovanj. Manjši del  vzdrževanja gre v breme vsakokratnih najemnikov. V »Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj« je v III. stolpcu Priloge 1 in Priloge 2 določeno, katera vzdrževalna dela je potrebno opravljati na elementih stavbe in stanovanja za doseganje predvidene življenjske dobe posameznega elementa. V stolpcu VII. istih prilog je določeno, kateri del vzdrževanja bremeni najemnike neprofitnega stanovanja. Ker obe prilogi pravilnika skupaj obsegata 40 strani, smo vam za lažjo uporabo pripravili povzetek opisov samo za tiste elemente, pri katerih del vzdrževanja bremeni najemnike.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. objavlja obvestilo najemnikom družbe glede naročanja pregledov, rednih servisov in popravil plinskih grelnikov v stanovanjskih enotah.


Do povišane vlage v stanovanju prihaja iz različnih vzrokov. Kakšni so ukrepi za preprečevanje nastanka škodljivih posledic povišane vlage v stanovanju in kako ravnamo v primeru nastanka posledic povišane vlage v stanovanju lahko preberete v publikaciji.


Najpomembnejši razlog varčevanja z električno energijo je zagotovo njen strošek, ki bremeni končnega porabnika. Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je s partnerjem v projektu, podjetjem ECE, energetska družba, d.o.o., pripravila publikacijo z nasveti o varčevanju z električno energijo.


V letu 2017 nadaljujemo z informativnimi aktivnostmi z namenom zagotavljanja kakovosti bivanja našim najemnikom. Tokrat s partnerjem v projektu, Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje d.o.o., podajamo pomembne informacije o porabi pitne vode v gospodinjstvu. Vse informacije v publikaciji.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča najemnike in uporabnike stanovanj na naslovih Pod gabri 1 do 33 o prezračevanju stanovanj in varnosti pri uporabi plinskih grelnikov sanitarne vode.

Kot lastniki stanovanj v ulici Pod gabri 1 do 33 smo bili opozorjeni in obveščeni o nepravilni in celo nevarni uporabi stanovanj v povezavi s prezračevanjem in uporabi plinskih grelnikov. Pozivamo Vas, da priložena navodila in prepovedi upoštevate in spoštujete brez izjem, saj z drugačnim ravnanjem ogrožate zdravje in življenje sebe in drugih uporabnikov stanovanja.

Prosimo za razumevanje.


Družba Nepremičnine Celje d.o.o. obvešča svoje najemnike o dolžnostih glede naročanja pregledov, servisov in popravil plinskih grelnikov.

Seznam pooblaščenih serviserjev posodobljen marca 2017.


Navodila in nasveti družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za najemnike glede varne uporabe zemeljskega plina v gospodinjstvu. V priloženi zloženki preberite o varnostnih ukrepih ob vonju po plinu, vzdrževanju plinske napeljave in trošil, priključitvi štedilnika na plinsko napeljavo in varni uporabi plinskih jeklenk.


Prvi jesenski dnevi nas opominjajo, da se prične čas ogrevanja naših bivalnih in  delovnih prostorov. Ogrevanje predstavlja pomemben bivanjski strošek za družinski proračun, zato je zelo pomembno, da pravilno in varno ogrevamo ter prezračujemo naša stanovanja. Družba Nepremičnine Celje d.o.o. in javno podjetje Energetika Celje d.o.o sta pripravila promocijsko akcijo z nasveti za pravilno ogrevanje ter prezračevanje, ki lahko pomembno prispevajo k zniževanju stroškov. Pozornost namenjamo tudi varni uporabi sistemov ogrevanja in pomenu rednega vzdrževanja, prilagamo pa še Vodnik za varčevanje z energije AURE.

Želimo vam topel dom.