Razpis

Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 in drugih sprememb ter zakonskih in podzakonskih aktov), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 11. 6. 2019 (v nadaljevanju: pravilnik), družba Nepremičnine Celje d. o. o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja Javni razpis za oddajo službenih stanovanj v najem 2021. 

Rok za oddajo vloge je 8. 11. 2021. 

Povabilo in vloga v spodnjih dokumentih.