Razpis

Na podlagi določil Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami in dopolnitvami ter zakonskimi in podzakonskimi akti), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 12. 4. 2023, družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM

Razpisna dokumentacija, vloga in dodatne informacije so dosegljive na spodnjih povezavah. Rok oddaje vloge je 27. 9. 2023.