Razpis

Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003 in drugih sprememb ter zakonskih in podzakonskih aktov), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem z dne 13.6. 2014, je družba Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem.

Predmet razpisa je oddaja neopremljenega službenega stanovanja v najem, ki je v lasti in upravljanju družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in sicer stanovanje številka 61. E na naslovu Okrogarjeva ulica 5, 3000 Celje (107130). Dvosobno stanovanje s kabinetom je neopremljeno in se nahaja v dvanajstem nadstropju objekta ter ima površino 69,2 m². Najemnina za stanovanje znaša 290,66 EUR na mesec. V najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja.

Razpis je zaključen.