Pridih meščanskosti

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je skupaj z etažnimi solastniki in podporo Mestne občine Celje obnovila pročelje Cankarjeve ulice 4. V notranjosti pa v izgradnji sedem novih stanovanj, ki bodo nove prebivalce starega mestnega jedra pričakale v prihodnjem letu.


V mesecu februarju 2015, je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel Strategijo razvoja starega mestnega jedra Celja. V njem je zapisano: » Staro mestno jedro Celja bo leta 2020 živahen in udoben, raznolik, kreativen in samozavesten ter v kakovost usmerjen življenjski prostor.« Med specifičnimi cilji na področju urbanega razvoja navaja: « Postati udobna dnevna soba vseh prebivalcev mesta.« Podjetje Nepremičnine Celje d.o.o., kot neprofitna stanovanjska organizacija, ustanovljena s strani Mestne občine Celje za zadovoljevanje potreb po stanovanjih in izboljšanju standarda bivanja prebivalcev mesta, se pri uresničevanju strategije vključuje s projektom Pridih meščanskosti.

Bogata kulturna dediščina, vse od leta 15 pred našim štetjem, ko Celeia pod Rimljani prejme mestne pravice in skozi 14 stoletje, ko mestu vladajo Celjski grofje ter vse do danes, se izoblikuje arhitektura starega mestnega jedra. Življenje v njem ustvarjajo njeni prebivalci in podjetje Nepremičnine Celje d.o.o., bodo današnjim in bodočim prebivalcem mesta, skušalo omogočiti ustrezno kakovost bivanja s pridihom sodobnega meščanskega življenja. Projekt se usmerja v: nakup, obnovo, oddajo v najem in prodajo stanovanj v starem mestnem jedru. Stanovanjem bomo dali novo funkcionalnost, ki sledi sodobnim zahtevam po bivanju. Zasnovali bomo zanimivo arhitekturo in atraktivne stanovanjske enote, ki bodo skladne z zahtevami Zavoda za zaščito kulturne dediščine. V notranje prostore bomo vnesli zanimive elemente meščanskega pridiha.  S tem želimo bistveno prispevati k ciljem oživljanja mestnega jedra in dviga kakovosti bivanja njenih prebivalcev. Z novimi izzivi zidovom dajemo življenje in gradimo trden steber vašega doma.