Objavljeno povabilo obrtnikom za vzdrževanje stanovanj družbe Nepremičnine Celje d.o.o. v letih 2021 in 2022

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila javno naročilo št. JN004995/2020-B01 Gradbena, obrtniška in instalacijska dela v vzdrževanju stanovanj in skupnih delov stavb v lasti in gospodarjenju pri družbi Nepremičnine Celje d.o.o. za leti 2021 in 2022.

V letih 2021 in 2022 družba predvideva vzdrževanje in investicijska dela na stanovanjih in skupnih delih stavb v višini 2.200.000 EUR brez DDV. Vabimo obrtnike na področju gradnje, strojnih in električnih instalacij ter stavbnega pohištva, da oddajo svojo ponudbo in si s tem omogočijo kandidiranje na razpisana sredstva za izvedbo del v dvoletnem obdobju 2021-2022.

Informacije so dosegljive na:

- razpisna dokumentacija;

- oddaja ponudbe;

- vprašanja in pojasnitve na PJN.

 


Arhiv novic