JR za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 v MOC - Prednostna lista

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 z dopolnitvami) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04 z dopolnitvami), družba Nepremičnine Celje d.o.o. v skladu z določili Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje, objavlja,

  • prednostno listo A1 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe,
  • prednostno listo A2 za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in
  • prednostno listo B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezani  plačati lastno  udeležbo.

Arhiv novic