Nakup z najemom

Kupec nepremičnino najame praviloma za dobo najmanj 6 mesecev.

Pri notarju se v obliki notarskega zapisa sklene najemna pogodba in predpogodba za nakup nepremičnine. Najemnina za nepremičnino je prosto oblikovana najemnina, ki se ob spoštovanju določil najemne pogodbe všteje v kupnino, ki je s predpogodbo za nakup nepremičnine vnaprej določena in dogovorjena. Ob sklenitvi pogodbe v obliki notarskega zapisa kupec/najemojemalec plača varščino v višini (3) treh najemnin, ki se po koncu najema ob spoštovanju določil pogodbe vrne. Stroške notarja pri sklenitvi pogodbe v obliki notarskega zapisa plača najemodajalec (Nepremičnine Celje d.o.o.), stroške v zvezi s prodajno pogodbo po izteku najema pa kupec.