Obrazci in vloge

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. in najemnik njenega stanovanja, izvršujeta svoje pravice in obveznosti na podlagi sklenjene najemne pogodbe in zakonskih določil. Najemnik je skladno z določili pogodbe dolžan sporočati morebitne spremembe in podajati svoje zahteve glede vzdrževanja, ki bremeni družbo. To stori z izborom in predložitvijo ustrezne popolne vloge in obrazca. Način predložitve je podan v vlogi oziroma obrazcu. Za podrobne informacije se najemnik obrne na družbo v času njenih uradnih ur in kontakte.